Przestarzałe technologie uwierzytelniania za pomocą haseł nie zapewniają ochrony przed współczesnymi zagrożeniami i nie sprawdzają się w środowisku pracy zdalnej. Paradoksalnie to hasło jest najsłabszym punktem w zabezpieczeniach i głównym „sprawcą” naruszeń bezpieczeństwa. Bezhasłowe uwierzytelnienie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa każdej organizacji – zapewnia odporność na wycieki haseł i ochronę przed większością technik stosowanych przez cyberprzestępców. Spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym rozwiązaniom do uwierzytelniania i jest zgodne z metodą zerowego zaufania (Zero Trust). Ponadto bezhasłowe uwierzytelnienie poprawia komfort pracy użytkownika i uwalnia organizację od złożonego i trudnego zarządzania hasłami oraz obniża koszty z tym związane.

 

 

  • Octopus Authenticator – Platforma bezpiecznego uwierzytelniania bez konieczności ręcznego wprowadzania haseł

Octopus Authenticator jest pierwszą nowoczesną i kompleksową platformą zastępowania haseł innymi metodami autentykacji. Stosowana metoda uwierzytelnienia wykorzystuje tryb ‘push’, wielopoziomowe mechanizmy zabezpieczeń oraz algorytmy sklasyfikowane przez teorię informatyki jako niemożliwe do złamania. W celu wyeliminowania wszystkich słabych punktów bezpieczeństwa w trakcie uwierzytelniania stosowana jest technologa poufnego udostępniania (tzw. Secret Sharing). Octopus Authenticator uniemożliwia cyberprzestępcom przejęcie tożsamości nawet w przypadku kradzieży klucza, podsłuchu czy innych ataków MITM. Wprowadzenie zaawansowanego systemu autentykacji nie wpływa na komfort pracy użytkowników, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa.

White_paper_Secret_Double_Octopus1

White_paper_Secret_Double_Octopus2