Ochrona danych to jeden z priorytetów organizacji, a jednocześnie jedno z największych wyzwań bezpieczeństwa. Utrata poufnych informacji może mieć bardzo poważne konsekwencje biznesowe dla całej organizacji. Dotyczy to zarówno wycieków przypadkowych – wynikających z nieostrożności pracowników, jak i celowych ataków, a także kradzieży danych. W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony i ograniczenia ryzyka naruszenia danych i zgodności, organizacje powinny korzystać z rozwiązań DLP (ang. Data Loss Prevention). Pozwalają one monitorować i analizować dane, kontrolować aktywność pracowników oraz sposób w jaki wykorzystują dane, aplikacje lub urządzenia, a także wykrywać działania niezgodne z polityką bezpieczeństwa firmy lub obowiązującymi regulacjami i przepisami.

 

Rozwiązania Symantec