2018-10-30

Firma CA Technologies, globalny producent oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych, została sklasyfikowana w kwadrancie Liderów w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for Application Release Orchestration”[1]. Autoryzowanym przedstawicielem CA Technologies w Polsce w zakresie rozwiązań do automatyzacji jest Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

 

W raporcie „Magic Quadrant for Application Release Orchestration” oceniono i sklasyfikowano 10 najważniejszych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie procesem wydawania oprogramowania. Firma CA Technologies została uznana przez analityków Gartnera za czołowego dostawcę rozwiązań ARO i sklasyfikowana na wysokiej pozycji segmentu Liderów. Pozycję tę firma zawdzięcza m.in. wyróżniającej na tle innych vendorów kompletności wizji i umiejętnej jej realizacji, „sile napędowej” na rynku ARO, a także elastyczności oferowanych produktów i ich skutecznej sprzedaży. Jak wynika z raportu, CA Technologies jest obecnie największym globalnym producentem rozwiązań do automatyzacji procesów release aplikacji pod względem udziałów w rynku.

 

Wymagania rynkowe wymuszają ciągłe dostosowywanie systemów, a co za tym idzie konieczność płynnego dostarczania aplikacji biznesowych. To sprawia, że popularność rozwiązań do automatyzacji wydań aplikacji stale rośnie. Według Gartnera rynek produktów ARO wzrósł o 37,5% w 2017 r. (w porównaniu do 2016 r.), a globalna wartość tego rynku wyniosła 282,6 mln USD.[2] Rozwiązania ARO również ewoluują, dostosowując się nie tylko do oczekiwań nowoczesnych firm, które „powstały” już w chmurze, ale także tradycyjnych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, które chcą zwiększyć zwinność (agile) biznesową i operacyjną. Zamiast wąskiej automatyzacji w obszarze zadań związanych z wdrażaniem, organizacje coraz częściej chcą, aby rozwiązania Continuous Delivery oferowały pełne możliwości koordynacji elementów procesu. Według Gartnera to właśnie wymagania klientów, aby nowe aplikacje i funkcje były dostarczane szybciej i wspierały sprawność biznesową organizacji, napędzają inwestycje w inicjatywy CD DevOps. W szczególności dotyczy to narzędzi wspierających DevOps (ARO i CCA), które zapewniają przedsiębiorstwom możliwości wymagane do efektywnego zarządzania działaniami związanymi z wydawaniem aplikacji. Gartner przewiduje, że do 2023 r. 75% globalnych przedsiębiorstw wdroży co najmniej jedno rozwiązanie do automatyzacji wydań aplikacji (ARO), co stanowić będzie znaczny wzrost w porównaniu do poziomu wynoszącego aktualnie mniej niż 20%.[3]

 

W raporcie „Magic Quadrant for Application Release Orchestration” analizie poddano dostępne na rynku produkty do automatyzacji procesu dostarczania wydań aplikacji, a także ich skuteczność w odniesieniu do realizacji potrzeb biznesowych. Już po raz kolejny (po 2016 i 2017 roku) Gartner wyróżnił rozwiązanie CA Continuous Delivery Automation (znane wcześniej jako: CA Automic Release Automation), które w efektywny sposób pomaga przedsiębiorstwom wykonywać i optymalizować procesy Application Delivery. Rozwiązanie (podobnie, jak i inne produkty z rodziny CA Automic) zostało zbudowane na platformie CA Automic One Automation Platform, która jest uważana za najbardziej elastyczną i skalowalną technologię automatyzacji na rynku. Według Gartnera CA Continuous Delivery Automation to sprawdzone rozwiązanie, które zapewnia niezawodną podstawę do wprowadzenia ARO w przedsiębiorstwie. Inną, wymienioną w raporcie, mocną stroną rozwiązania jest wsparcie dla gotowych, komercyjnych aplikacji COTS (commercial off-the-shelf) i platform typu mainframe. Ponadto wyróżniono także uniwersalność platformy automatyzacji tego rozwiązania, która umożliwia przedsiębiorstwom zintegrowanie funkcji ARO z narzędziami do automatyzacji operacji (Workload Automation), procesów IT i koordynacji udostępniania środowisk i usług (Service Orchestration).[4]

 

Rozwiązania CA Technologies wspierają środowiska złożonych i ciągle ewoluujących aplikacji biznesowych, usprawniając i optymalizując dostarczanie aplikacji – od urządzeń mobilnych po komputery typu mainframe. Zapewniają automatyzację i koordynację wdrożeń, aby poprawić jakość, szybkość i zarządzanie wydaniami aplikacji. Umożliwiają skalowanie działań związanych z dostarczaniem aplikacji w wielu różnych zespołach (np. DevOps), technologiach i metodologiach rozwoju (np. agile) i z realizacją wymagań dotyczących dostępności (np. Continuous Delivery).

 

Bezpłatna kopia raportu jest dostępna na stronie www:
www.ca.com/gartner-magic-quadrant-for-ARO

 

Magic Quadrant/Magiczny Kwadrant jest chroniony prawami autorskimi przez firmę Gartner i jest wykorzystywany za jej zgodą. Raport Magic Quadrant stanowi graficzne odzwierciedlenie sytuacji panującej w danym okresie na rynku określonych produktów i obrazuje, w jakim stopniu dostawcy tych rozwiązań spełniają kryteria zdefiniowane przez specjalistów firmy Gartner. Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług i nie doradza użytkownikom korzystania wyłącznie z oferty producentów z najwyższymi ocenami. Magic Quadrant jest wyłącznie narzędziem badawczym, a prezentowane w nim informacje nie są wytycznymi do działania. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wyników badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

 


[1] Gartner, Magic Quadrant for Application Release Orchestration, Colin Fletcher, Laurie Wurster, Christopher Little,
10.09.2018

[2] Gartner, Magic Quadrant for Application Release Orchestration, Colin Fletcher, Laurie Wurster, Christopher Little,
10.09.2018

[3] j.w.

[4] j.w.