2018-09-3

Firma CA Technologies – lider wśród producentów oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych, zajęła 1. miejsce w rankingu dostawców rozwiązań Delivery Automation: Application Release Orchestration (ARO). Zestawienie sporządzono w oparciu o analizę udziałów rynkowych i wysokość przychodów, które zostały opublikowane w niedawno wydanym raporcie Gartnera „Market Share: IT Operations, Worldwide, 2017”[1]. Autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie rozwiązań do automatyzacji (CA Automic) na rynku polskim jest Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

Wymagania rynkowe wymuszające ciągłe dostosowywanie systemów, a co za tym idzie konieczność płynnego publikowania aplikacji biznesowych sprawiają, że popularność rozwiązań do automatyzacji procesu Application Delivery stale rośnie. Mnogość stosowanych rozwiązań, a zarazem złożoność i krytyczność tych operacji wymuszają synchronizację poszczególnych procesów i wykorzystywanych narzędzi. Według szacunków Gartnera rynek produktów Delivery Automation: ARO wzrósł w 2017 r. aż o 37,5%, a globalna wartość tego rynku wyniosła 282,6 mln USD. Wymieniony raport Gartnera zawiera szczegółowe analizy rynku aplikacji i oprogramowania infrastrukturalnego we wszystkich głównych regionach świata (raport obejmuje  analizy ponad 300 dostawców oprogramowania w 43 krajach).

 

Wzmocnienie efektywności organizacji IT dzięki automatyzacji

Szybkie i sprawne dostarczanie nowych wersji krytycznych aplikacji pod presją wymagań rynku i przy wysokiej złożoności współczesnych systemów informatycznych dla wielu organizacji stanowi problem. Produkty CA Automation zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić nowoczesne dostarczanie aplikacji. Firma może przejść od przypadkowej do systemowej automatyzacji, ujednolicić rozłączne silosy i zunifikować automatyczne procesy we wszystkich obszarach technologicznych i biznesowych.

Podstawą oferty CA Automation jest otwarta, skalowalna i zunifikowana platforma automatyzacji CA Automic One Automation Platform. Włączony do platformy produkt CA Continuous Delivery Automation umożliwia ciągłość procesu implementacji przekrojowo we wszystkich systemach firmy, także w chmurze.

To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesem utrzymania i rozwoju aplikacji oraz automatyzacji procesów biznesowych i operacji IT, wykorzystujące sztuczną inteligencję, zapewnia organizacjom szybkość i elastyczność, których potrzebują do realizacji inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia większej konkurencyjności na rynku.

Wysokie 1-sze miejsce w raporcie Gartnera dotyczącym Application Release Orchestration potwierdza wysoką pozycję i popularność rozwiązania CA Automation na rynku. Najnowsza wersja platformy CA Automic One Automation Platform zapewnia jeszcze szersze możliwości zastosowania inteligentnej i zunifikowanej automatyzacji w procesach IT Ops, Application Release Management, Service Provisioning, a także projektach DevOps i Continuous Integration/Delivery.

 


[1] Gartner, „Market Share: IT Operations, Worldwide, 2017”, L. Wurster, A. Adams, F. De Silva, 12.06.2018