2020-06-15

Firma Cymulate została jednym z najbardziej innowacyjnych dostawców rozwiązań bezpieczeństwa dla sektora finansowego i trafiła na listę CyberTech 100.

CyberTech 100 to coroczny ranking firm, które oferują najbardziej innowacyjne rozwiązania dla rozwoju strategii bezpieczeństwa informacji oraz walki z przestępczością finansową. Wyróżnione w rankingu firmy wyznaczają trendy i kształtują kierunek rozwoju cyberbezpieczeństwa. Lista CyberTech 100  ma na celu pomóc kadrze zarządzającej i specjalistom ds. bezpieczeństwa w ocenie, które rozwiązania technologiczne mają potencjał rynkowy, mogą przynieść potencjalne oszczędności i poprawę wydajności, a także będą miały trwały wpływ na funkcjonowanie branży finansowej.

Jednym z takich rozwiązań jest platforma BAS (ang. Breach and Attack Simulation – BAS) firmy Cymulate przeznaczona do symulacji naruszeń i cyberataków. W oparciu o bieżące analizy strategii ataków wykorzystywanych przez cyberprzestępców, platforma BAS symuluje atak z zewnątrz na wskazane systemy wewnątrz organizacji, przekazując raporty o wirusach, malware, ransomware, którym udało się pokonać zabezpieczenia testowanej firmy. Dzięki rozwiązaniu Cymulate organizacje mogą z wyprzedzeniem i na bieżąco oceniać swoją realną gotowość do skutecznej i proaktywnej ochrony przed współczesnymi cyber-zagrożeniami, atakami typu „zero-day” i innymi zaawansowanymi taktykami, technikami i procedurami ataków (TTP). Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne testowanie poziomu zabezpieczeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji oraz na podstawie wybranych standardów np. NIST RMF, CVSS v3, Microsoft DREAD i MITRE ATT&CK, a także określa sposoby poprawy bezpieczeństwa organizacji.

Platforma Cymulate identyfikuje słabe punkty bezpieczeństwa organizacji – wskazuje luki w zabezpieczeniach i obszary najbardziej narażone na cyberzagrożenia. Pomaga uniknąć cyberataków i innych incydentów naruszenia bezpieczeństwa oraz pozwala spełnić prawne i regulacyjne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Dzięki rozwiązaniu Cymulate organizacje mogą z wyprzedzeniem i na bieżąco oceniać swoją realną gotowość do skutecznej i proaktywnej ochrony przed współczesnymi cyberzagrożeniami. Z platformy Cymulate korzystają instytucje na całym świecie, w tym firmy telekomunikacyjne, banki i instytucje finansowe.