2020-08-15

Firma Cymulate, dostawca innowacyjnej platformy BAS (Breach and Attack Simulation), otrzymała prestiżowy tytuł Cool Vendor w corocznym raporcie Gartnera Cool Vendors in Application and Data Security[1] na temat bezpieczeństwa aplikacji i danych.

Cyfryzacja rzuca wyzwanie tradycyjnym modelom bezpieczeństwa, które polegają na kontrolowaniu punktów końcowych, serwerów, sieci i aplikacji, dostarczających dane do użytkowników. Obecnie firmy muszą działać na bardzo wymagającym rynku, gdzie są stale narażone na cyberataki, które mogą zakłócić ciągłość biznesową i doprowadzić do dużych strat finansowych. W raporcie analitycy Gartnera zwrócili uwagę, że organizacje zamiast pozostawania przy tradycyjnych modelach bezpieczeństwa opartych na blokowaniu zagrożeń powinny rozważyć wdrożenie nowych technologii, które umożliwiają ciągłą rewolucję biznesową.

 

Tytuł Cool Vendor przyznawany przez Gartnera ma na celu wskazanie dostawców, oferujących technologię lub usługę, która jest wyjątkowo innowacyjna, wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji i ma (lub będzie miała) wpływ na działalność biznesową. Wyróżnienie to przyznane Cymulate potwierdza dążenia i starania firmy, aby stale udoskonalać i dostarczać rozwiązania, które pomagają organizacjom testować zabezpieczenia i weryfikować odporność na cyberataki – w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

 

Cymulate jest dostawcą wielokrotnie nagradzanej platformy przeznaczonej do symulacji naruszeń i cyberataków (ang. Breach and Attack Simulation – BAS). Dzięki niej organizacje mogą z wyprzedzeniem i na bieżąco oceniać swoją realną gotowość do skutecznej i proaktywnej ochrony przed współczesnymi cyberzagrożeniami. Platforma Cymulate identyfikuje słabe punkty bezpieczeństwa organizacji – wskazuje luki w zabezpieczeniach i obszary najbardziej narażone na cyberzagrożenia. Pomaga uniknąć cyberataków i innych incydentów naruszających bezpieczeństwo oraz pozwala spełnić prawne i regulacyjne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Platforma pozwala na bezpieczne testowanie poziomu zabezpieczeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji oraz na podstawie wybranych standardów np. NIST RMF, CVSS v3, Microsoft DREAD i MITRE ATT&CK, a także określa sposoby poprawy bezpieczeństwa organizacji. Z platformy Cymulate korzystają instytucje na całym świecie, w tym firmy telekomunikacyjne, banki i instytucje finansowe.

 


[1] Gartner, „Cool Vendors in Application and Data Security”, 04.05.2018, Pete Shoard, Jeremy D’Hoinne, Tricia Phillips, Dale Gardner, Neil MacDonald, Ayal Tirosh