2021-01-28

Z powodu pandemii organizacje musiały wprowadzić pracę zdalną i zastosować rozwiązania informatyczne umożliwiające funkcjonowanie w nowej rzeczywistości online. Ilość transakcji przeprowadzanych przez Internet nigdy wcześniej nie była tak duża. Podczas gdy sytuacja ta może być świetną okazją dla firm, aby przenieść biznes do Internetu, również cyberprzestępcy wykorzystują ten trend.

W ubiegłym roku gwałtownie wzrosła liczba ukierunkowanych cyberataków skierowanych przeciwko użytkownikom biznesowym i instytucjom. W ciągu zaledwie czterech miesięcy 2020 r. liczba ataków w chmurze wzrosła o 630% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Stale powstają nowe zagrożenia, które charakteryzują się niespotykanymi dotąd sposobami i skalą działania, atakując np. usługi bankowości internetowej. W ciągu jednego roku stworzono ponad 350 000 wirusów, których celem były tylko wiadomości e-mail.

Coraz większe zaawansowanie i złożoność współczesnych cyberzagrożeń sprawia, że ofiarą cyberataku może dziś być praktycznie każda organizacja na świecie. Analitycy i eksperci ds. bezpieczeństwa przewidują, że 2021 rok przyniesie jeszcze większe nasilenie cyberzagrożeń. Dlatego każda współczesna organizacja powinna posiadać odpowiedni system zabezpieczający. Ale jaką można mieć pewność, że stosowane rozwiązania cyberbezpieczeństwa są odpowiednie i wystarczające? Czy żeby potwierdzić ich skuteczność trzeba czekać na rzeczywisty atak?

 

Czym jest Security Validation Platform (Platforma Walidacji Bezpieczeństwa)?

Samo posiadanie przez organizację nawet najbardziej zaawansowanego systemu bezpieczeństwa już nie wystarczy, żeby poradzić sobie ze współczesnymi cyberzagrożeniami. Dlatego eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają potrzebę ciągłej weryfikacji i oceny zabezpieczeń organizacji. Odporność organizacji na ataki można sprawdzić dzięki Security Validation Platform (SVP). To system, który pozwala na przeprowadzenie symulacji naruszeń i cybarataków w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Dostarcza wymiernych dowodów na skuteczność stosowanych zabezpieczeń. Testowanie pod kątem walidacji bezpieczeństwa określa również, czy dany system bezpieczeństwa spełnia wymagania organizacji.

 

Ochrona przed błędami wynikającymi z adopcji nowych technologii
Technologia chmury w ciągu ostatniej dekady przeniknęła do większości – jeżeli nie wszystkich – branż i sektorów gospodarki. Nawet firmy mające początkowo obawy dotyczące bezpieczeństwa operacji i danych doceniły korzyści płynące z chmury. Jednak korzystanie z technologii cloud wiąże się też z wyzwaniami i zagrożeniami, a systemy zabezpieczeń usług w chmurze stają się coraz bardziej skomplikowane. Technologia chmurowa znacznie różni się od infrastruktury lokalnej. Dlatego niewłaściwa konfiguracja albo błędy w ustawieniach lub w zakresie kontroli są tutaj nieuniknione. To z kolei prowadzi do powstawania luk w zabezpieczeniach, które mogą wykorzystać hakerzy. Platforma SVP jest w stanie zidentyfikować wszystkie luki i słabe punkty w systemie. Ponieważ odtwarza rzeczywiste zagrożenia, testowanie usług w chmurze przed wdrożeniem zapewnia, że są odpowiednio chronione przed atakami z zewnątrz.

 

Ocena jakości cyberbezpieczeństwa
Organizacje przygotowując się do obrony przed potencjalnymi atakami często nie mają pewności, czy zastosowane rozwiązania będą skuteczne. Platforma SVP rozwiewa te obawy. Testy naśladujące określone ataki dostarczają wymiernych informacji na temat rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa i efektywności posiadanych zabezpieczeń. Walidacja bezpieczeństwa testuje wszystkie aspekty systemu informatycznego firmy. Ocenia skuteczność kontroli bezpieczeństwa w kontekście operacji organizacji. Zasadniczo jest to forma zapewniania jakości koncentrująca się na cyberbezpieczeństwie. Ponadto raporty na temat stanu bezpieczeństwa organizacji ułatwiają też planowanie i przeprowadzanie przyszłych aktualizacji i modyfikacji.

 

Dodatkowe korzyści z używania platformy SVP:

 • Ciągła symulacja i ocena
  Tradycyjnie wykonywane audyty bezpieczeństwa pokazują faktyczny stan systemu bezpieczeństwa. Jednak w szybko zmieniającym się świecie cyfrowym, w którym codziennie pojawiają się nowe zagrożenia, rola audytu w zapewnieniu bezpieczeństwa organizacji nie jest już tak znacząca jak kiedyś. Obecnie to platforma SVP coraz częściej przejmuje tę funkcję i odpowiada w organizacji za utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wykonuje ciągłe symulacje i oceny bezpieczeństwa. Bezpiecznie odtwarza ataki w oparciu o aktualne trendy. Platforma SVP umożliwia ciągłe testowanie (testy codzienne, tygodniowe, o wybranej godzinie itp.), zapewniając tym samym stały monitoring bezpieczeństwa i ograniczając ryzyko wystąpienia zagrożeń. Może wykrywać luki w zabezpieczeniach wynikające z ustawień sieci, konfiguracji systemu, używanych aplikacji czy procesów biznesowych.
 • Walidacja kontroli bezpieczeństwa
  Przeglądanie różnych raportów, dzienników zdarzeń i konfiguracji pod kątem zgodności czy podatności na zagrożenia jest standardową praktyką wśród specjalistów ds. bezpieczeństwa. Platforma SVP umożliwia nie tylko ocenę poziomu bezpieczeństwa, ale pozwala też spełnić wszystkie wymagania audytowe i zapewnić zgodność z regulacjami i przepisami. Ponadto przedstawione w raportach wyniki symulacji są zawsze poparte „twardymi” dowodami. Przedstawiają analizy słabych stron i możliwości ich poprawy, a to z kolei skutkuje przeprowadzeniem modernizacji i ulepszeń systemu bezpieczeństwa w sposób bardziej ukierunkowany i opłacalny dla organizacji.
 • Analiza trendów
  Walidacja bezpieczeństwa to ciągły proces, który zbiera okresowe dane z całego systemu organizacji. Platforma SVP pomaga w analizie trendów, pokazując poprawę lub pogorszenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji. Dzięki temu zespoły ds. bezpieczeństwa mogą szybko zauważyć potencjalne zmiany np. w obszarze procesów lub wynikające z zastosowanych technologii. Ponadto raporty na temat stanu bezpieczeństwa IT firmy mogą być przedstawiane w sposób „przyjazny” także dla użytkowników biznesowych, ułatwiając im zrozumienie bezpieczeństwa IT.
 • Automatyzacja
  Przeprowadzenie typowych ocen bezpieczeństwa wymaga zaangażowania wielu osób i wpływa na zakłócenie ogólnej produktywności firmy. Platforma SVP jest łatwa do wdrożenia i umożliwia automatyzację wielu procesów, np. stałe monitorowanie i pomiary wydajności. Ponadto cały proces walidacji staje się autonomiczny, co zwiększa wydajność. Ciągłe monitorowanie i pomiary wydajności są zautomatyzowane w systemie. Oznacza to, że cały proces może odbywać się w tle, a ewentualne zakłócenia występują tylko w niektórych częściach systemu, a nie w całej organizacji.

 

Symulacja naruszeń i cyberataków
Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa nigdy wcześniej nie była tak istotna. Codziennie pojawiają się nowe i coraz bardziej wyrafinowane cyberzagrożenia i ataki. Tradycyjne rozwiązania bezpieczeństwa w rzeczywistości tylko chronią luki w infrastrukturze firmy. Bez testowania tych zabezpieczeń nie ma możliwości uzyskania pewności co do skuteczności ich działania. Platforma SVP zapewnia możliwość oceny mocnych i słabych stron systemu bezpieczeństwa bez narażania zasobów organizacji. Przykładem SVP jest innowacyjna platforma BAS (ang. Breach and Attack Simulation) firmy Cymulate przeznaczona do symulacji naruszeń i cyberataków. Dzięki niej organizacje mogą z wyprzedzeniem i na bieżąco oceniać swoją realną gotowość do skutecznej i proaktywnej ochrony przed współczesnymi cyberzagrożeniami. Platforma Cymulate identyfikuje słabe punkty bezpieczeństwa organizacji – wskazuje luki w zabezpieczeniach i obszary najbardziej narażone na cyberzagrożenia. Pomaga uniknąć cyberataków i innych incydentów naruszających bezpieczeństwo organizacji, a także pozwala spełnić prawne i regulacyjne wymagania w tym zakresie.

W obszarze bezpieczeństwa organizacje powinny działać proaktywnie, wykorzystując dostępne technologie i rozwiązania. Samo posiadanie systemu bezpieczeństwa już nie wystarczy. Należy mieć pewność, że poradzi on sobie z najgorszymi cyberzagrożeniami. Tylko w taki sposób mogą zapewnić odpowiednią ochronę organizacji i obronić się przed współczesnymi cyberzagrożeniami.

Przedstawicielem firmy Cymulate w Polsce jest Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

 


Tekst źródłowy: www.theitbase.com/security-validation-platform