Ocena gotowości systemów na zewnętrzny atak przy wykorzystaniu Cymulate – symulacyjnej platformy BAS.

W trakcie prezentacji przedstawimy platformę do symulacji naruszeń i cyberataków (ang. BAS – Breach & Attack Simulation), która umożliwia przeprowadzenie symulowanych ataków na infrastrukturę bezpieczeństwa i weryfikację jej odporności na bieżące zagrożenia.

Omówimy ogólne założenia funkcjonowania rozwiązania oraz zaprezentujemy platformę Cymulate, dzięki której:

  • dokonasz symulacji rzeczywistych ataków w kontrolowanym środowisku stosując najbardziej powszechne wektory i metody ataków takie jak ransomware, trojan, phishing, SQL Injection, Cross Site Scripting, m.in. w oparciu o znane CVE
  • przetestujesz poziom zabezpieczeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji oraz na podstawie standardów branżowych, takich jak NIST RMF, CSVSS, Microsoft DREAD i MITRE ATT&CK Framework oszacujesz poziom ryzyka i skuteczności ataku
  • otrzymasz szczegółową informację dotyczącą elementów infrastruktury narażonych na atak oraz luk w zabezpieczeniach, a także alert w przypadku przekroczenia założonego ryzyka ataku
  • będziesz miał narzędzie do testowania skuteczności komponentów bezpieczeństwa, co pozwoli Ci podjąć decyzję o wyborze i implementacji właściwego rozwiązania
  • integracja z automatycznymi skanerami podatności i rozwiązaniami SIEM sprawi, że jeszcze skuteczniej wykryjesz luki w systemach zabezpieczeń
  • wygenerujesz pełny raport zawierający wykryte podatności oraz porady, dzięki którym będziesz mógł proaktywnie przeciwdziałać naruszeniom bezpieczeństwa
  • utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanie się rutynową, codzienną czynnością.

Prezentacja w ścieżce Cybersecurity o godzinie 12:00

Link do wydarzenia