2014-03-15

Kontakt:

QDP Sp. z o. o.  (wcześniej Quest-Dystrybucja Sp. z o.o.)

Centrala:
ul. Ślężna 104
53-111 Wrocław
tel: +48 71 356 49 40
fax: +48 71 356 49 41
Centrum Kompetencyjne:
Ul. Nabielaka 6
00-743 Warszawa
tel: +48 22 160 51 62
fax: +48 22 160 51 79
www.qdp.com.pl
info@qdp.com.pl
NIP: 894-278-85-35
KRS: 0000196798
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN