W celu zapewnienia lepszej ochrony danych organizacje coraz częściej stosują model zabezpieczeń opartych na zasadzie Zero Trust (Zero Zaufania), który zakłada, że każdy użytkownik i urządzenie stanowią potencjalne zagrożenie. W oparciu o ten model działają rozwiązania ZTNA (ang. Zero Trust Network Access), które zapewniają bezpieczny dostęp do danych i aplikacji w oparciu o zasadę ograniczenia dostępu użytkownika do niezbędnego minimum. ZTNA zapewnia użytkownikowi dostęp tylko do określonych usług lub aplikacji, niezbędnych do realizacji jego obowiązków, a nie do całej sieci firmowej jak w przypadku VPN. Kontekstowe zarządzanie dostępem pozwala nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale także lepiej zarządzać i kontrolować dostęp – bez względu na lokalizację użytkownika i urządzenie, z jakiego korzysta.

 

Rozwiązania Appgate