Organizacje coraz chętnej wykorzystują rozwiązania cloud ze względu na wiele korzyści jakie daje migracja do chmury – pozwala osiągnąć większą elastyczność, skalowalność i efektywność oraz przewagę konkurencyjną. Przeniesienie danych, aplikacji i procesów informatycznych do chmury nie jest łatwym zadaniem. Sprawne przeprowadzenie migracji wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań, które pomogą zaplanować migrację, oszacować koszty i ryzyko, przeprowadzą analizy, a następnie umożliwią bezpieczne i bezproblemowe przeprowadzenie całego procesu migracji.