Wraz z rosnącą ilością gromadzonych i przetwarzanych danych, coraz większe znaczenie ma definiowanie i analiza informacji w organizacji. Usprawnienie i zautomatyzowanie zarządzania danymi pochodzącymi z różnych źródeł, ustalenie relacji między nimi oraz szczegółowe i zrozumiałe analizy ich wykorzystywania są ważnym elementem w zarządzaniu organizacją, wspomagając podejmowanie decyzji i wprowadzanie ulepszeń.