Kontrola zmian i audyt środowiska IT pozwalają wykryć w czasie rzeczywistym nieautoryzowany dostęp użytkowników lub inne niebezpieczne działania i zagrożenia, których często nie można znaleźć za pomocą żadnego innego rozwiązania zabezpieczającego. Monitorowanie tego kto, gdzie i kiedy podejmuje działania w obrębie infrastruktury IT organizacji pozwala zapobiec niepożądanym zmianom dokonywanym przez wewnętrznych oraz uprzywilejowanych użytkowników oraz zapewnia ochronę kluczowych systemów, plików i aplikacji. Audyt zmian stanowi istotny element walidacji bezpieczeństwa organizacji, dostarczając szczegółowe raporty na temat jej bezpieczeństwa. Pomaga również zmniejszyć ryzyko związane z ochroną krytycznych zasobów oraz spełnić wymagania zgodności z przepisami i regulacjami.