2014-03-15

QDP może za dodatkową opłatą świadczyć Pierwszą Linię Wsparcia oraz usługi związane z pracami Rozwojowymi i Serwisowymi.

Zakres usług pierwszej linii wsparcia:

 • Przyjmowanie zgłoszeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem Systemu, zarówno w zakresie oprogramowania standardowego.
 • Rejestrowanie na stronie pomocy technicznej producenta zgłoszeń związanych z nieprawidłowym działaniem oprogramowania standardowego.
 • W przypadku usterek związanych z działaniem oprogramowania standardowego przekazanie zaleceń producenta odnośnie zapewnienia obejścia lub usunięcia usterki.
 • Prowadzenie konsultacji telefonicznych, w zakresie wdrożonych funkcjonalności systemu oraz ogólnych zasad działania systemu.

W przypadku zgłaszania błędów i usterek prosimy o kontakt na adres support@qdp.com.pl. W zgłoszeniu należy podać jak najdokładniejszy opis zaistniałego błędu lub usterki.

Zakres Usług Rozwojowych i Serwisowych:

 • Przegląd i analiza bieżącego działania Systemu
 • Usuwanie skutków ingerowania we wdrożoną konfigurację osób trzecich, w tym pracowników Zamawiającego.
 • Autoryzacją zmian w oprogramowaniu wykonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
 • Implementacją nowych procesów.
 • Implementacją nietypowych raportów.
 • Modyfikacje konfiguracji, wykraczające poza standardową opcje konfiguracyjne dostępne z poziomu narzędzi administracyjnych.
 • Instalacja nowych wersji oprogramowania standardowego, poprawek, obejść.

Realizacja prac dodatkowych odbywa się w następującej kolejności:

 • Zgłoszenie zapotrzebowania wykonania prac przez Klienta
 • Wykonanie wyceny realizacji zgłoszonych prac przez QDP
 • Zatwierdzeniu wyceny prac przez Klienta
 • Przystąpienie do realizacji prac w uzgodnionym terminie i zgodnie z zatwierdzonym zakresem prac.
 • Podpisanie odbioru realizacji dodatkowych prac.