2022-05-13

Szanowni Państwo,

Od dłuższego czasu nasza firma intensywnie pracowała nad istotną przebudową portfela w zakresie rozwiązań technologicznych. Wywołane to było zmianami po stronie niektórych dostawców, w tym ich nowymi modelami obsługi rynku, ale przede wszystkim rosnącymi i zmieniającymi się potrzebami naszych klientów w obszarach, których wcześniej nie obsługiwaliśmy. Uznaliśmy, że trzeba na to odpowiedzieć, wykorzystać posiadane kompetencje i dokonać zmian w kierunku integratora systemów, posiadającego nowoczesną ofertę rozwiązań.

Pierwszym widocznym etapem była symboliczna  zmiana nazwy firmy na QDP Sp. z o.o. w taki sposób aby nie kojarzyła się już z jedna marką. Kolejnym, było zbudowanie portfela rozwiązań, wykorzystując nowoczesne technologie,  które w spójny sposób opierają się na naszych kluczowych kompetencjach i rosnących potrzebach rynku.

Ten proces jest obecnie na ukończeniu i z wielką satysfakcją możemy zakomunikować Państwu iż oferujemy rozwiązania z obszarów opisanych syntetycznie w poniższej matrycy:

 

Oferta produktowa QDP

 

 

Fundamentem powyższej oferty jest współpraca z następującymi vendorami i nie jest to lista skończona: Micro Focus, IDERA, IPG Group, CybeReady, Cymulate, Sasa Software, Broadcom, Secret Double Octopus, Yubico, ApiOmat/Easy Software, InfoBay.

Oferujemy również Państwu nasze usługi profesjonalne do instalacji, wdrożeń i utrzymania systemów, prowadzone przez certyfikowanych i doświadczonych inżynierów.

Nasze usługi profesjonalne obejmują cały portfel  ww. rozwiązań oraz dotychczas oferowane Quest Software i One Identity.

Wierzymy, że ta poszerzona i wzbogacona odsłona naszej obecnej strategii rynkowej spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem. Robimy to dla Was!

Jak zwykle liczymy na dobrą współpracę z Państwem.

 

 

Z poważaniem

Zespół QDP Sp. z o.o.