2020-01-6

Firma One Identity, globalny lider IAM, udostępniła nową wersję Active Roles 7.4 – narzędzia do administrowanie środowiskiem AD zarówno on-premise, jak i cloud. Rozwiązanie Active Roles upraszcza zarządzanie cyklem życia tożsamości użytkowników i zapewnia spójność wszystkich zadań provisioningu i deprovisioningu w całym środowisku AD/AAD, a także we wszystkich powiązanych aplikacjach.

 

Najnowsza wersja Active Roles 7.4 zapewnia funkcje, które pozwalają zautomatyzować provisioning i deprovisining użytkowników w środowiskach hybrydowych AD oraz zapewnia wsparcie aplikacji w chmurze i SaaS, które są krytyczne dla przedsiębiorstw przechodzących proces transformacji cyfrowej (aktualnie jest to ponad 35 aplikacji SaaS, takich jak Salesforce, Google, ServiceNow i Workday).

 

Rosnąca popularność aplikacji w chmurze stwarza wyzwania dla bezpieczeństwa organizacji. Administratorzy muszą często korzystać z wielu różnych narzędzi i wykonywać wiele procesów ręcznie, aby zapewnić provisioning użytkowników. Ten proces jest zwykle podatny na błędy, a także wymaga dużo czasu i zasobów. Dzięki Active Roles 7.4 administratorzy IT i specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą teraz za pomocą jednej, zintegrowanej konsoli zautomatyzować zadania związane z administrowaniem kontami, które wcześniej były wykonywane dla każdego środowiska oddzielnie.

One Identity Active Roles 7.4 centralizuje administrację kontami i grupami dla AD, AAD i aplikacji w chmurze. Środowiska te pomaga zintegrować One Identity Starling Connect – rozwiązanie oparte na SaaS, które rozszerza zarządzanie cyklem życia konta opartego na AD o obsługę aplikacji w chmurze i SaaS. Starling Connect korzysta z otwartego standardu System for Cross-domain Identity Management (SCIM v.2.0) do połączenia między Active Roles (klient SCIM), AD i AAD oraz aplikacjami chmurowymi.

 

Rozwiązanie Active Roles 7.4 umożliwia również kontrolę i efektywne oraz bezpieczne zarządzanie kontami uprzywilejowanymi (ang. PAM, Privileged Access Management). Eliminuje ryzyko wewnętrznych nadużyć, przyznając administratorom tylko uprawnienia niezbędne do wykonywania przez nich codziennych zadań. PAM cieszy się aktualnie dużym zainteresowaniem organizacji, które chcą zapewnić odpowiednią ochronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa wynikającymi z niewłaściwego użycia uprzywilejowanych lub administracyjnych danych uwierzytelniających.

 

Nowe funkcje Active Roles 7.4 są odpowiedzią na potrzeby klientów w obszarze zarządzania kontami i obiektami w krytycznym środowisku AD/AAD oraz w aplikacjach SaaS. Według badania przeprowadzonego przez Dimensional Research na zlecenie One Identity, zaledwie 8% organizacji jest w stanie automatycznie przeprowadzać provisioning i deprovisioning użytkowników we wszystkich swoich aplikacjach i systemach. W wielu firmach provisioning i deprovisioning często zajmują od kilku dni do kilku tygodni. Najnowsza wersja One Identity Active Roles 7.4 nie tylko automatyzuje i przyspiesza ten proces, ale eliminuje możliwość wystąpienia incydentów zagrażających bezpieczeństwu organizacji.

 

Nowa wersja One Identity Active Roles 7.4 dostępna jest w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.