2019-05-20

 

Quest Software udostępnił nową wersję rozwiązania Enterprise Reporter v3.2, która zapewnia organizacjom proste i szczegółowe raportowanie oraz wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie zgodności z regulacjami i przepisami (compliance) w środowiskach chmur hybrydowych.

 

Quest Enterprise Reporter pozwala gromadzić, przechowywać i raportować dane, które są potrzebne do oceny bezpieczeństwa, analizy Active Directory lub przeprowadzania audytu z uwzględnieniem historycznych zmian w konfiguracji. Najnowsza wersja Quest Enterprise Reporter 3.2 rozszerza możliwości w zakresie wsparcia Microsoft Office 365 o nowe funkcje oceny bezpieczeństwa i analizy usługi Microsoft Teams. Według wyników badania Spiceworks[1], Microsoft Teams jest obecnie drugą najczęściej używaną aplikacją wykorzystywaną do czatowania, a do 2020 roku może zostać najlepszą aplikacją do czatu biznesowego.

Rozwiązanie Quest Enterprise Reporter 3.2 umożliwia organizacjom łatwe zarządzanie obciążeniem infrastruktury oraz spełnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami w hybrydowych środowiskach cloud. Dzięki nowym funkcjom administratorzy IT mają możliwość wglądu w środowisko Microsoft Office 365 i Microsoft Teams, dzięki czemu mogą łatwo wykrywać i identyfikować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeprowadzać analizy i tworzyć szczegółowe raporty.

 

Kluczowe nowe funkcje Quest Enterprise Reporter 3.2:

  • Szybkie wykrywanie i raportowanie na temat usługi Microsoft Teams w środowisku Office 365, w tym wgląd w informacje o wykorzystywaniu dostępu przez użytkowników.
  • Uproszczenie procesu raportowania na potrzeby compliance w celu zapewnienia zgodności z regulacjami, takimi jak GDPR, HIPAA, PCI, SOX i FISMA.
  • Tworzenie łatwych w użyciu, predefiniowanych i w pełni konfigurowalnych raportów, które pozwalają spełnić potrzeby organizacji w zakresie raportowania. Użytkownicy mogą eksportować wyniki raportów do wielu różnych formatów np. PDF, HTML, MHT, CSV, pliki tekstowe i obrazy, w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy danych odpowiadającej potrzebom biznesowym organizacji.

 

Quest Enterprise Reporter umożliwia zespołom IT wgląd w użytkowników, grupy, uprawnienia oraz inne dane konfiguracyjne w infrastrukturach Microsoft on premise, cloud i hybrydowych. Rozwiązanie zawiera funkcje raportowania dające się łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb każdej organizacji, co dodatkowo wpływa na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w hybrydowych zasobach Active Directory oraz na platformie Office 365 z dodatkowym wsparciem Microsoft Teams, Windows File Services, serwerów SQL i urządzeń NAS.

 

Rozwiązanie Quest Enterprise Reporter 3.2 jest dostępne w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

 

[1] https://community.spiceworks.com/blog/3157-business-chat-apps-in-2018-top-players-and-adoption-plans