2017-11-17

Firma Quest udostępniła nowe rozwiązania z rodziny KACE, które pomagają administratorom IT zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić zarządzanie systemami na różnych platformach. Nowe produkty to KACE Cloud Mobile Device Manager i aplikacja mobilna KACE GO Mobile. Pomagają one w zarządzaniu, inwentaryzacji i zabezpieczaniu urządzeń mobilnych, które uzyskują dostęp do sieci korporacyjnej. W listopadzie br. do sprzedaży trafi także nowa wersja urządzenia do kompleksowego zarządzania systemami na różnych platformach – KACE Systems Management Appliance (K1000).

Urządzenia mobilne zarządzane w nieodpowiedni sposób mogą stanowić duże zagrożenie dla organizacji. Dzięki nowemu rozwiązaniu KACE Cloud Mobile Device Manager (KACE Cloud MDM) organizacje mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo oraz zautomatyzować i uprościć zarządzanie urządzeniami mobilnymi, które mają dostęp do sieci korporacyjnej. KACE Cloud MDM to proste w obsłudze rozwiązanie, które pozwala administratorom IT na szybkie rejestrowanie nowych urządzeń w sieci, kontrolowanie i lokalizowanie, zarządzanie hasłami, wymazywanie danych i resetowanie mobilnych punktów końcowych.

Najważniejsze funkcje KACE Cloud MDM to:

 • Szybka implementacja: rozwiązanie jest oparte na chmurze i nie wymaga instalacji ani zarządzania w centrum danych, dlatego administratorzy IT mogą uruchomić KACE Cloud MDM w ciągu zaledwie kilku godzin.
 • Kontrola urządzeń: administratorzy mogą wysyłać określone polecenia z praktycznie dowolnej przeglądarki internetowej i w dowolnej lokalizacji, do dowolnego zarejestrowanego urządzenia. Przykładowe polecenia obejmują inwentaryzację, blokowanie i odblokowywanie, usuwanie, resetowanie hasła lub przywracanie ustawień fabrycznych. Rozwiązanie pozwala zespołom IT szybko reagować w przypadku wykrycia potencjalnego włamania, nadużycia lub innego zagrożenia.
 • Kompleksowa inwentaryzacja urządzeń: dzięki KACE Cloud MDM administratorzy mogą automatycznie otrzymywać informacje dotyczące inwentaryzacji urządzeń mobilnych. Dane te obejmują m.in. informacje o atrybutach urządzeń, skonfigurowanych politykach, zainstalowanych aplikacjach, certyfikatach i profilach oraz ustawieniach sieciowych.
 • Elastyczne zarządzanie użytkownikami: listy użytkowników mogą być filtrowane według atrybutów urządzeń lub użytkownika, co ułatwia zarządzanie użytkownikami, którzy korzystają z wielu urządzeń.
 • Spójność platformy: KACE Cloud MDM wykorzystuje jeden wspólny zestaw atrybutów inwentaryzacyjnych, polityk i poleceń dla wszystkich urządzeń na wszystkich platformach, co ułatwia zarządzanie nimi.
 • Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi: dzięki możliwości integracji KACE Cloud MDM z urządzeniem KACE SMA administratorzy w prosty i skonsolidowany sposób mogą zarządzać punktami końcowymi we wszystkich urządzeniach przenośnych, laptopach, komputerach stacjonarnych, serwerach i urządzeniach pamięci masowej.
KACE to wszechstronne i łatwe w użyciu rozwiązania do kompleksowego zarządzania systemami na różnych platformach – począwszy od pierwszej instalacji nowych programów, czy wdrożenia systemów operacyjnych, poprzez inwentaryzację sprzętu lub oprogramowania oraz bieżącą administrację, aż do wycofania systemu z użycia.

Urządzenia KACE są często wykorzystywane w sektorach takich jak edukacja, lokalne i centralne jednostki samorządowe, służba zdrowia, usługi finansowe, produkcja. Rozwiązania KACE są dostępne zarówno jako urządzenia fizyczne, jak i wirtualne.

 

W listopadzie br. Quest udostępnił również ulepszoną wersję urządzenia KACE Systems Management Appliance (KACE SMA) z rozszerzonymi możliwościami zarządzania punktami końcowymi. KACE SMA pomaga organizacjom usprawnić zarządzanie zasobami, lepiej zabezpieczyć wszystkie urządzenia podłączone do sieci i wydajniej obsługiwać systemy użytkowników końcowych. Najnowsza wersja KACE SMA v8 ma wiele nowych funkcji, które całkowicie automatyzują zarządzanie i ochronę urządzeń mobilnych uzyskujących dostęp do sieci korporacyjnej.

Najważniejsze nowe funkcje KACE SMA v8:

 • Kontrola dostępu oparta na rolach: pozwala kontrolować, kto ma dostęp do jakich urządzeń, aby poprawić bezpieczeństwo organizacji.
 • Usprawnienia mechanizmu „budzenia” w sieci LAN (Wake on LAN): umożliwia administratorom IT wyznaczenie jednego agenta do budzenia punktów końcowych w zdalnej podsieci.
 • Wsparcie urządzeń IPv6: agent może dostarczać dane inwentaryzacyjne do urządzenia KACE SMA za pośrednictwem protokołu IPv6. W celu spełnienia wymagań compliance obsługiwane są oba protokoły IPv4/IPv6.
 • Zarządzanie umowami: umożliwia użytkownikom tworzenie i importowanie umów licencyjnych na sprzęt i oprogramowanie, zapewniając lepszą kontrolę i compliance.

 

Uzupełnieniem i rozszerzeniem funkcjonalności urządzenia KACE SMA jest nowa aplikacja mobilna KACE GO Mobile. Dzięki niej administratorzy mogą mieć dostęp do KACE SMA za pośrednictwem urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS, aby móc zarządzać systemami końcowymi i operacjami działu obsługi technicznej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Wybrane funkcje KACE GO Mobile:

 • Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń serwisowych: aplikacja oferuje szczegółowe wyszukiwanie we wszystkich powiązanych informacjach systemowych ze zgłoszenia serwisowego oraz zapewnia podgląd innych zgłoszeń związanych z danym urządzeniem. Wpływa to na szybsze i skuteczne rozwiązywanie problemów. KACE GO Mobile rozpoznaje również kolejki zdefiniowane przez KACE SMA, umożliwiając administratorowi realizację zgłoszeń zgodnie z ich priorytetem.
 • Wyszukiwanie artykułów w bazie wiedzy: aplikacja umożliwia wyszukiwanie artykułów z bazy wiedzy (przechowywanych w KACE SMA) podczas rozwiązywania problemów ze zgłoszenia serwisowego.
 • Dostęp do aplikacji dla użytkowników końcowych: użytkownicy końcowi mogą przesyłać zgłoszenia serwisowe za pośrednictwem aplikacji, sprawdzać status zgłoszenia oraz uzyskiwać dostęp do artykułów z bazy wiedzy.
 • Skanowanie kodów kreskowych: pozwala zidentyfikować istniejące urządzenie lub dodać nowe za pomocą skanowania kodu kreskowego.