2019-11-29

Firma One Identity, globalny lider w zarządzaniu tożsamością i dostępem, opublikowała w listopadzie br. wyniki badania, które pokazują, że wiele organizacji na całym świecie nie jest w stanie bezpiecznie i skutecznie zarządzać dostępem użytkowników zewnętrznych, narażając się na duże ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

Na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie One Identity przez Dimensional Research wśród specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, przeanalizowano i oceniono praktyki organizacji na całym świecie w obszarze zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) oraz uprzywilejowanym dostępem (PAM) użytkowników zewnętrznych – dostawców, partnerów, kontrahentów i pracowników sezonowych.

Według Gartnera[1] coraz większa liczba współczesnych organizacji korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Wraz z powiększającą się grupą użytkowników uzyskujących dostęp do sieci organizacji zwiększa się jednocześnie ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Wyniki badania One Identity pokazują, że chociaż 94% organizacji przyznaje użytkownikom zewnętrznym dostęp do sieci, to większość (61%) nie ma pewności, czy użytkownicy ci próbowali uzyskać dostęp do plików lub danych, do których nie mają uprawnień.

 

Najważniejsze wyniki raportu One Identity pokazują, że:

  • Dostęp użytkowników zewnętrznych do sieci korporacyjnej jest wszechobecny, ale często nie wiadomo do jakich informacji mają oni dostęp:

– 94% respondentów twierdzi, że osoby trzecie mają dostęp do ich sieci, a 72% zapewnia stronom trzecim uprzywilejowany dostęp (administracyjny lub super-użytkownika).

– Tylko 22% ma pewność, że użytkownicy zewnętrzni nie próbują uzyskać lub nie uzyskują dostępu do wrażliwych informacji.

-Prawie jedna piąta respondentów (18%) przyznaje, że strony trzecie próbowały uzyskać dostęp do nieautoryzowanych informacji lub z powodzeniem uzyskiwały do nich dostęp; więcej niż połowa (61%) nie jest pewna, czy tak się nie stało.

  • Nieefektywne praktyki zarządzania cyklem życia użytkowników zewnętrznych są powszechne:

-Tylko 21% organizacji natychmiast wyrejestrowuje lub cofa dostęp użytkownikom zewnętrznym, gdy praca, którą wykonują zostanie zakończona.

-Jedna trzecia (33%) organizacji potrzebuje więcej niż 24 godzin na wyrejestrowanie użytkowników zewnętrznych lub nie ma spójnego procesu deprovisioningu.

  • Organizacje nie mają pewności, czy użytkownicy zewnętrzni przestrzegają najlepszych praktyk i zasad bezpieczeństwa przyjętych w organizacji:

-Tylko 15% respondentów jest pewnych, że strony trzecie przestrzegają zasad zarządzania dostępem, takich jak nieudostępnianie kont i zapewnianie silnych haseł.

-Co czwarty badany (25%) podejrzewa, że osoby trzecie nie przestrzegają zasad lub wie na pewno, że tak właśnie postępują.

-Jednak 45% respondentów ma zaufanie do zewnętrznych użytkowników podobnie jak do własnych pracowników, przestrzegających zasad bezpieczeństwa organizacji.

  • Handel detaliczny jest najbardziej zagrożoną branżą:

-28% przedsiębiorstw handlu detalicznego przyznaje, że użytkownicy zewnętrzni uzyskali dostęp lub próbowali uzyskać dostęp do plików lub danych, do których nie byli uprawnieni.

-Tego samego doświadczyła jedna piąta (20%) organizacji świadczących usługi finansowe, 17% firm technologicznych i 14% opieki zdrowotnej.

-Co czwarty (25%) respondent z przedsiębiorstw handlu detalicznego zapewnia uprzywilejowany dostęp wszystkim lub większości użytkowników zewnętrznych. Dla porównania w organizacjach technologicznych jest to 18%, a zaledwie 10% w opiece zdrowotnej i tyle samo w firmach produkcyjnych.

 

Użytkownicy zewnętrzni są niezbędni w codziennej działalności większości nowoczesnych organizacji. Dlatego tak istotne jest podjęcie działań, które zapewnią, że zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi i ich dostępem nie będzie powodowało dodatkowego zagrożenia. Wyniki badania One Identity pokazują, że wiele organizacji na całym świecie nadal ma z tym duży problem i nie wdraża dobrych praktyk IAM czy PAM, narażając się na duże ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem lub naruszeniem bezpieczeństwa. Organizacje muszą mieć świadomość, że ich stan bezpieczeństwa jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo czyli strony trzecie podłączone do ich sieci. To sprawia, że ​​absolutnie niezbędne jest, aby zarządzały tożsamością i dostępem użytkowników zewnętrznych tak samo, jak robią to w odniesieniu do własnych pracowników.

 

One Identity pomaga organizacjom sprostać największym wyzwaniom związanym z zarządzaniem tożsamością i dostępem, w tym także w obszarze użytkowników zewnętrznych. Kompleksowy pakiet rozwiązań IGA i PAM firmy One Identity pomaga uprościć i zautomatyzować procesy wymagane do prawidłowego zarządzania tożsamościami użytkowników” standardowych” i uprzywilejowanych w całym przedsiębiorstwie. Pozwala też ograniczyć ryzyko związane z dostępem użytkowników zewnętrznych zapewniając organizacjom odpowiednią ochronę przed naruszeniami bezpieczeństwa i innymi zagrożeniami pochodzącymi ze strony podmiotów zewnętrznych.

 

________________

Badanie zostało przeprowadzone przez Dimensional Research na zlecenie One Identity wśród specjalistów IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT w średnich i dużych organizacjach. Ankieta zawierała szereg pytań dotyczących doświadczeń, trendów i wyzwań związanych z IGA i PAM. W badaniu wzięło udział 1005 przedstawicieli organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Australii, a także z Singapuru i Hongkongu.

[1] https://www.gartner.com/smarterwithgartner/a-better-way-to-manage-third-party-risk/