2018-01-18

Firma One Identity, globalny lider w zarządzaniu tożsamością i dostępem, ogłosiła 17 styczniu br. przejęcie Balabit (www.balabit.com)- producenta rozwiązań do zarządzania logami i uprzywilejowanym dostępem (PAM, privileged access management). Przejęcie to wpłynie na rozwój i wzrost konkurencyjności One Identity oraz umożliwi poszerzenie portfolio produktów PAM o nowe rozwiązania i technologie. Szczegółowe warunki transakcji nie zostały jeszcze ujawnione.

Balabit jest wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania logami i uprzywilejowanym dostępem oraz analizy zachowań użytkowników. Spółka działa na całym świecie poprzez sieć lokalnych biur w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz firmy partnerskie. Firma założona w 2000 r., a z jej rozwiązań korzysta 25 firm z listy Fortune 100 i ponad milion użytkowników korporacyjnych na całym świecie. Rozwiązania Balabit pomagają organizacjom ograniczyć ryzyko naruszeń bezpieczeństwa i zapewniają ochronę przed zagrożeniami stwarzanymi przez konta uprzywilejowane.

Przejęcie firmy Balabit pozwoli One Identity wprowadzić i rozwijać ofertę produktów obejmującą najbardziej kompletny zestaw rozwiązań PAM na rynku. Obie firmy współpracowały już wcześniej ze sobą – dzięki partnerstwu OEM technologia Balabit zarządzania uprzywilejowanymi sesjami jest wykorzystywana przez One Identity w rozwiązaniu One Identity Safeguard.

One Identity zapewni dalszy rozwój technologii Balabit oraz rozszerzy portfolio rozwiązań PAM m.in. poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii analizy zachowań użytkowników, która ma kluczowe znaczenie przy budowaniu kompletnej platformy PAM i IAM. Przejęcie daje możliwość jeszcze większego zaangażowania One Identity w rozwój  technologii i biznesu, aby tworzyć innowacyjne produkty stanowiące wartość dla klientów i partnerów firmy.

„Wraz z przejęciem Balabit będziemy mogli dostarczać naszym klientom i partnerom najlepsze w swojej klasie funkcje zarządzania sesjami uprzywilejowanymi i zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi, i to w kontekście nowoczesnego rozwiązania PAM, które połączy w sobie to, co najlepsze w technologiach One Identity i Balabit.” – powiedział John Milburn, prezes i dyrektor generalny One Identity.

 

Główne produkty Balabit to:

  • Privileged Session Management (PSM) – rozwiązanie do zarządzania uprzywilejowanymi sesjami. Kontroluje uprzywilejowany dostęp do systemów informatycznych, monitoruje i rejestruje aktywności w ścieżkach audytu oraz zapobiega szkodliwym działaniom. PSM to szybkie do wdrożenia urządzenie korporacyjne (całkowicie niezależne od urządzeń klienckich i serwerów), które płynnie integruje się z istniejącymi sieciami w organizacji. Przechwytuje dane o działaniach niezbędne do profilowania użytkownika i umożliwia pełne zbadanie sesji w celu przeprowadzenia analiz śledczych.
  • Privileged Account Analytics (PAA) – rozwiązanie do analizy zachowań użytkowników uprzywilejowanych. Integruje szczegółowe dane z rozwiązania PSM oraz różnorodne dane kontekstowe i przetwarza je za pomocą unikalnych zestawów algorytmów tworząc profile zachowań użytkownika. Analizuje i wykrywa podejrzane działania, identyfikując anomalie i zachowania odbiegające od typowej aktywności użytkownika. Zapewnia ochronę i szeroki zakres działań zapobiegający naruszeniom bezpieczeństwa – od wysyłana powiadomień do automatycznego zakończenia sesji.
  • syslog-ng – rozwiązanie do zarządzania logami oraz przetwarzania danych z logów. Niezależnie od tego, czy chodzi o aktywność użytkownika, metryki wydajności, ruch sieciowy, czy inny rodzaj logów, rozwiązanie może je zbierać i centralizować. Pomaga organizacjom usunąć silosy danych i uzyskać pełny wgląd w środowiska IT.

 

PAM odgrywa coraz większą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa organizacji, a  organizacje coraz częściej poszukują sposobów proaktywnego zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa z wykorzystaniem kont uprzywilejowanych. Ponieważ zakres i złożoność wdrożenia rozwiązań IAM wciąż rośnie, organizacje coraz częściej dążą do zmniejszenia liczby dostawców, z którymi współpracują. Jednocześnie niewiele organizacji jest w stanie wdrożyć każdy element kompletnego rozwiązania IAM (w tym m.in. governance, zarządzanie dostępem, zarządzanie uprzywilejowanymi kontami) w ramach jednego projektu. Dzięki włączeniu technologii Balabit do oferty modułowych i zintegrowanych rozwiązań One Identity, organizacje będą mogły stworzyć kompletną platformę IAM dostosowaną do ich specyficznych potrzeb i pozwalającą zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa.