2022-05-16

QDP Sp. z o.o. zajęła 1 miejsce w konkursie „Best in Cloud 2022” w kategorii „Najlepszy start-up technologii cloud” za oferowane rozwiązania firm CybeReady oraz Cymulate. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas jubileuszowej, 10 edycji konferencji „Best in Cloud” zorganizowanej 12 maja br. przez magazyn Computerworld.

 

Best in Cloud” to prestiżowe wyróżnienie branży chmurowej w Polsce, które upowszechnia i promuje rozwiązania o największej skuteczności i potencjale w cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstwKonkurs od początku towarzyszy konferencji o tej samej nazwie, która co roku przyciąga ekspertów, praktyków i entuzjastów technologii cloud.

Wszystkie zgłoszone do konkursu Best in Cloudprojekty i rozwiązania oceniło kilkudziesięcioosobowe jury złożone z przedstawicieli nauki, ekspertów branży IT, praktyków biznesu i menedżerów CIO z największych polskich firm. Jury oceniało oryginalność i innowacyjność projektu oraz potencjał oddziaływania na biznes i warunki SLA. Nagrody dla najlepszych firm przyznano w 9 kategoriach w 2 częściach konkursu: Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej oraz Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych.

W kategorii „Najlepszy start-up technologii cloud” kapituła konkursu pierwszą nagrodę przyznała QDP Sp. z o.o. za oferowane rozwiązania firm CybeReady oraz Cymulate. Jury wyróżniło dwa rozwiązania: autonomiczną platformę szkoleniową CybeReady i platformę BAS (Breach and Attack Simulation) Cymulate.
Oba rozwiązania pozwalają zoptymalizować wykorzystanie zasobów IT oraz zapewniają większe bezpieczeństwo organizacji i jej odporność na cyberataki.

Platforma CybeReady to rozwiązanie do zautomatyzowanego szkolenia pracowników w zakresie phishingu i budowania kultury bezpieczeństwa organizacji. Ma na celu podnoszenie świadomości zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie umożliwia przeprowadzanie symulowanych kampanii phishingowych i przeszkolenie pracowników w zakresie dobrych praktyk w walce z cyberzagrożeniami. Bazując na doświadczeniach z przeprowadzonych wdrożeń, firma CybeReady podaje informację, że platforma w ciągu 12 miesięcy pozwala zmniejszyć liczebność grupy pracowników wysokiego ryzyka o 82% i aż pięciokrotne zwiększyć odporność firmy na phishing!

Platforma BAS (Breach and Attack Simulation) firmy Cymulate to rozwiązanie do przeprowadzania symulacji cyberataków i weryfikacji odporności infrastruktury bezpieczeństwa na zagrożenia. Oparta na SaaS platforma BAS pozwala organizacjom na dokładną ocenę ich gotowości do ochrony przed zewnętrznymi atakami. W praktyce rozwiązanie to umożliwia symulację zaawansowanego zagrożenia (Advanced Persistent Threat – APT) za pomocą szerokiego zakresu wektorów ataku, które kompleksowo ćwiczą obronę tej organizacji. Na podstawie bieżących analiz strategii ataków wykorzystywanych przez cyberprzestępców platforma BAS atakuje z zewnątrz wskazane systemy wewnątrz organizacji, przekazując raporty o wirusach, malware, ransomware, którym udało się pokonać zabezpieczenia testowanej firmy. Dzięki rozwiązaniu Cymulate organizacje mogą z wyprzedzeniem i na bieżąco oceniać swoją realną gotowość do skutecznej i proaktywnej ochrony przed współczesnymi cyberzagrożeniami, atakami typu „zero-day” i innymi zaawansowanymi taktykami, technikami i procedurami ataków (TTP).