2021-02-23

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.  podjął decyzję o uczestnictwie w 3 miesięcznych testach platformy BAS (ang. Breach and Attack Simulation) firmy Cymulate przeznaczonej do symulacji naruszeń i cyberataków. Implementację rozwiązania w odseparowanym środowisku oraz szkolenie w zakresie obsługi przeprowadzi Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. – przedstawiciel Cymulate w Polsce. 

 Platforma BAS firmy Cymulate to nowoczesne rozwiązanie bezpieczeństwa IT, które pozwala sprawdzać bieżący stan przygotowania i podatność organizacji na ataki oraz inne współczesne cyberzagrożenia. Platforma umożliwia przeprowadzenie symulacji rzeczywistych ataków w kontrolowanym środowisku stosując najbardziej powszechne wektory i metody ataków (np. ransomware, trojan, phishing, SQL Injection, XSS). Wskazuje luki w zabezpieczeniach i obszary najbardziej narażone na cyberzagrożenia. Platforma Cymulate jest na bieżąco aktualizowana o nowe techniki i metodologie używane przez hakerów. Umożliwia testowanie poziomu zabezpieczeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji na podstawie standardów branżowych, takich jak NIST RMF, CSVSS, Microsoft DREAD i MITRE ATT&CK Framework.

Wykorzystanie platformy Cymulate przez Dom Maklerski BOŚ S.A. ma na celu ocenę skuteczność tego rozwiązania w identyfikacji wektorów ataku. Przygotowanie odseparowanego środowiska testowego i wykorzystanie przygotowanych schematów ataków pozwoli na weryfikację zasadności stosowania systemów BAS w celu zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz możliwości proaktywnego przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa.

 


Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) to polski dom maklerski założony w 1995 r. Jest jednym z najdłużej działających domów maklerskich w Polsce i wiodącym podmiotem na rynku usług maklerskich w kraju. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a punkty obsługi klienta w kilku miastach Polski. W 1996 r. jako pierwszy w Polsce dom maklerski umożliwił klientom obsługę rachunków inwestycyjnych i zleceń przez Internet. W 2020 r. DM BOŚ został uznany za Najlepszy Dom Maklerski przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, a także przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.