2014-03-21

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zakupiła i wdrożyła pakiet rozwiązań firmy Dell Software (wcześniej Quest Software): Availability Suite for Active Directory (AD) do usprawnienia zarządzania środowiskiem AD.

Umowa zawarta w październiku 2013 r. z Quest Dystrybucja – dystrybutorem firmy Dell Software w Polsce – objęła zakup licencji oraz wsparcie techniczne.
Oprogramowanie Dell Software jest wykorzystywane do zarządzania środowiskiem Active Directory w KRUS. Wpłynie na szybsze rozwiązywanie problemów wydajnościowych, a także pozwoli zautomatyzować odzyskiwanie danych i przeprowadzanie backupu środowiska AD. Wdrożone rozwiązania usprawnią zarządzanie całym środowiskiem AD oraz zapewnią jego większą wydajność i bezpieczeństwo.

Wdrożony w KRUS pakiet rozwiązań informatycznych Availability Suite for Active Directory składa się z dwóch zintegrowanych narzędzi informatycznych:
– Spotlight on Active Directory – do przeprowadzania w czasie rzeczywistym szczegółowej diagnostyki środowiska Active Directory;
– Recovery Manager for Active Directory – do kompleksowego zarządzania odzyskiwaniem danych składowanych w środowisku Active Directory.

Za pomocą łatwej w obsłudze konsoli graficznej Availability Suite for Active Directory umożliwia natychmiastowe wykrywanie i rozwiązywanie problemów w takich obszarach, jak replikacja, wydajność, synchronizacja oraz dostępność. Pozwala również na szybkie odtwarzanie utraconych obiektów i atrybutów w trybie online, a także przeprowadzanie backupu bez powodowania przestojów w pracy użytkowników.