2015-04-17

Quest Dystrybucja Sp. z o.o. – Dystrybutor i Value Added Partner firmy Dell Software w Polsce – została Partnerem Forum Bezpieczeństwa Banków 2015 „Ostatni Bastion”. Konferencja odbędzie się 6 maja br. w Warszawie.

 

Forum Bezpieczeństwa Banków „Ostatni Bastion” jest jednym z najważniejszych wydarzeń sektora finansowego w Polsce. Konferencja ma na celu przeanalizowanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem systemów bankowych oraz zaprezentowanie rozwiązań technologicznych wspierających banki. Co roku w konferencji uczestniczy kilkaset osób – decydentów IT z banków i innych instytucji finansowych oraz ekspertów bezpieczeństwa IT.

 

Organizatorami Forum jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy Bank, a patronat honorowy objął Związek Banków Polskich. Partnerem konferencji jest firma Quest Dystrybucja, która jest członkiem wspierającym stowarzyszenia ISSA Polska (Międzynarodowego Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych) oraz Forum Technologii Bankowych.

 

Główne sesje tematyczne tegorocznej konferencji będą dotyczyć technologii i rozwiązań technicznych służących do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w bankach oraz procedur i standardów bezpieczeństwa. Przedstawione zostaną również najnowsze inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa np. Doktryna cyberbezpieczeństwa RP. Podczas Forum zaprezentowane zostaną nowe technologie i rozwiązania informatyczne do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem.

 

Forum Bezpieczeństwa Banków 2015 „Ostatni Bastion”

Hotel Novotel Centrum w Warszawie

6 maja 2015 r.

 

Więcej informacji o Forum na stronie: http://www.alebank.pl