2020-09-17

Firma Quest Dystrybucja Sp. z o.o. została Partnerem Strategicznym konferencji ITechDay 2020, która odbędzie się 29 września br. w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Tematami wiodącymi ITechDay 2020 będą: rozwiązania chmury publicznej i prywatnej, aspekty gromadzenia i bezpiecznego przechowywania danych, konfiguracja i zarządzanie urządzeniami mobilnymi, zapewnienie wysokiej dostępności, automatyzacja zadań w środowiskach IT, analiza i ocena zabezpieczeń infrastruktury IT.

Wykłady poprowadzą zaproszeni administratorzy i inżynierowie systemowi oraz eksperci, którzy posiadają nie tylko dużą wiedzę, ale także bogate doświadczenie praktyczne. Sesje będą odbywały się równolegle w kilku ścieżkach tematycznych: Cybersecurity, Cloud IT, Innowacje IT, Case Study, Modern Workplace oraz Data & Dev.

W sesji poświęconej cyberbezpieczeństwu (Cybersecurity) Paweł Żuchowski (Wiceprezes i Dyrektor Techniczny w firmie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.) poprowadzi wykład pt. Ocena gotowości systemów na zewnętrzny atak przy wykorzystaniu Cymulate – symulacyjnej platformy BAS”. W trakcie prezentacji przedstawi platformę Cymulate do symulacji naruszeń i cyberataków (ang. BAS – Breach & Attack Simulation), która umożliwia przeprowadzenie symulowanych ataków na infrastrukturę bezpieczeństwa i weryfikację jej odporności na bieżące zagrożenia.
Platforma Cymulate to nowoczesne rozwiązanie bezpieczeństwa IT, które pozwala na symulację rzeczywistych ataków w kontrolowanym środowisku stosując najbardziej powszechne wektory i metody ataków (np. ransomware, trojan, phishing, SQL Injection, Cross Site Scripting). Umożliwia testowanie poziomu zabezpieczeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji oraz na podstawie standardów branżowych, takich jak NIST RMF, CSVSS, Microsoft DREAD i MITRE ATT&CK Framework.

ITechDay to cykliczne spotkanie pasjonatów nowych technologii, które odbywają się od 2009 r. Na spotkaniach omawiane są tematy dotyczące platform klienckich i serwerowych Windows, rodziny System Center, rozwiązań opartych o Microsoft Azure, Office 365, Intune, bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft. Organizatorem konferencji jest Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW), a zaproszeni goście to administratorzy, inżynierowie, architekci i kadra zarządzająca IT z polskich i międzynarodowych firm działających w różnych branżach. Konferencja ITechDay 2020 odbędzie się w formule online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Po raz kolejny Partnerem Strategicznym konferencji ITechDay została firma Quest Dystrybucja.

Udział w konferencji ITechDay 2020 jest bezpłatny.
Więcej informacji i rejestracja: www.ITechDay.pl