2014-06-26

Firma Quest Dystrybucja Sp. z o.o. została w czerwcu br. członkiem wspierającym ISSA Polska – Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, które promuje zagadnienia bezpiecznego zarządzania zasobami informacyjnymi w firmach i instytucjach.

ISSA
ISSA Polska jest polskim oddziałem niezależnej międzynarodowej organizacji typu „not-for-profit” Information Systems Security Association (ISSA) – Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Głównym zadaniem ISSA jest działalność edukacyjna w obszarze bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, dostępność i bezpieczeństwo zasobów informacyjnych. Stowarzyszenie powstało w 1982 r. w USA. Obecnie ISSA posiada 150 oddziałów w 70 krajach i zrzesza ponad 10 000 osób – ekspertów i specjalistów zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem systemów informacyjnych.
Celem ISSA Polska jest propagowanie wśród polskich firm i instytucji najlepszych standardów oraz praktyk związanych z bezpieczeństwem informacji. Stowarzyszenie organizuje konferencje, sympozja, warsztaty i inne branżowe wydarzenia, które są miejscem spotkań i wymiany doświadczeń zarówno menedżerów, jak i ekspertów technicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów IT w firmach i instytucjach. ISSA Polska współpracuje z innymi oddziałami ISSA w Europie i USA, a także z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem informacji: ISC2, OWASP i ISACA. W ramach współpracy Quest Dystrybucja Sp. z o.o. będzie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez ISSA Polska. Ponadto eksperci firmy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat wykorzystania najnowszych rozwiązań i technologii Dell Software do ochrony systemów IT.

„Wykorzystanie nowych technologii informatycznych daje wiele korzyści, ale powoduje także powstanie nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Firmy i instytucje są świadome tego i coraz częściej wolą zapobiegać niż usuwać skutki nieodpowiedniego zabezpieczenia systemów IT. Quest ma bardzo duże doświadczenie na polskim rynku w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań do ochrony kluczowych danych i informacji. Dlatego cieszymy się z naszego członkostwa w ISSA Polska i możliwości współpracy oraz wymiany doświadczeń z innymi ekspertami. Liczymy też na to, że propagowanie, wspólnie z ISSA Polska, najlepszych praktyk oraz standardów w zakresie bezpieczeństwa IT pozwoli organizacjom, a także naszym klientom, jak najlepiej chronić ich systemy informacyjne.” – powiedział Ireneusz Medyński, dyrektor generalny, Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

Więcej informacji o ISSA Polska: http://issa.org.pl