2021-01-12

Quest Software ogłosił przejęcie firmy erwin, która od ponad 30 lat dostarcza organizacjom na całym świecie rozwiązania do zarządzania danymi, lokalizowania i klasyfikowania danych oraz do modelowania procesów biznesowych. Zakup erwin wpłynie na umocnienie pozycji rynkowej Quest Software jako wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania danymi w przedsiębiorstwie. Transakcja przejęcia została sfinalizowana 31 grudnia 2020 r.


Rozwiązania Quest od lat pomagają organizacjom na całym świecie w zarządzaniu systemami IT, zapewnieniu ich wydajności i bezpieczeństwa. Przejęcie firmy erwin poszerzy ofertę produktową Quest o nowe rozwiązania do modelowania danych, zarządzania danymi i modelowania procesów biznesowych.

Narzędzia do automatyzacji zadań związanych z dużymi zbiorami danych, takie jak gromadzenie, zarządzanie i analiza, to obecnie kluczowy element transformacji cyfrowej. Nowe narzędzia zapewnią odpowiednią infrastrukturę do kontrolowania danych i zarządzania nimi, pozwalając efektywnie i bezpiecznie wykorzystywać dane, a przy tym osiągnąć większe korzyści biznesowe. Ponadto większa funkcjonalność rozwiązań pozwoli organizacjom realizować nowe projekty w zakresie wykorzystania danych i wdrażania nowoczesnych aplikacji, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami. Połączenie produktów Quest i erwin pozwoli stworzyć kompleksową ofertę rozwiązań do zarządzania danymi, które pomogą sprostać wyzwaniom związanym z cyfrową transformacją.

Rozwiązania erwin uzupełnią ofertę produktową Quest w następujących obszarach:

  • Modelowanie danych: rozwiązanie erwin Data Modeler usprawnia tworzenie aplikacji Big Data, gromadząc dane z wielu źródeł, formatów (ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych) oraz różnych systemów.
  • Zarządzanie metadanymi i Data Intelligence: pakiet erwin Data Intelligence Suite lokalizuje i klasyfikuje dane. Zrozumienie metadanych ułatwia zarządzanie danymi w organizacji i zapewnienie zgodności z przepisami.
  • Modelowanie procesów biznesowych: pakiet erwin Evolve Suite mapuje systemy biznesowe obsługujące przedsiębiorstwo i pomaga zapewnić zgodność z regulacjami i przepisami.

Od wielu lat Quest jest liderem rynku rozwiązań do zarządzania bazami danych i monitorowania wydajności. Przejęcie erwin i poszerzenie oferty produktowej o rozwiązania m.in. do modelowania danych i Data Intelligence pozwoli umocnić wiodącą pozycję Quest również na rynku rozwiązań do zarządzania danymi w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe warunki transakcji przejęcia nie zostały ujawnione.

 

Partnerem Platinum Plus firmy Quest Software na rynku polskim jest firma Quest Dystrybucja.