Zarządzanie dostępem, bezpieczeństwo infrastruktury

Współczesne środowiska IT są coraz bardziej skomplikowane i trudne w zarządzaniu, przez co stają się podatne na nowe zagrożenia i awarie. Atak hakerów, złośliwe oprogramowanie, kradzież danych czy niespodziewana awaria mogą przynieść organizacji duże straty finansowe, wpłynąć na utratę jej reputacji czy klientów. Dlatego skuteczne zabezpieczenie środowiska IT jest jednym z największych wyzwań dla firm na całym świecie.


Bezpieczna komunikacja

Możliwości nieograniczonej i bezpiecznej wymiany informacji stanowią dziś podstawę biznesu, a także decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednak zapewnienie właściwego poziomu poufności i bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi (w tym RODO), może być coraz większym problemem dla działów IT. Stosowanie podatnych na niepożądany dostęp urządzeń mobilnych i rozwiązań chmurowych,


Zarządzanie, optymalizacja, utrzymanie IT

Złożoność współczesnej infrastruktury IT sprawia, że monitorowanie, diagnostyka i rozwiązywanie problemów wydajnościowych jest zadaniem trudnym i zajmującym administratorom dużo czasu. Zapewnienie stabilnego i wydajnego środowiska IT jest możliwe tylko przy zastosowaniu dodatkowych rozwiązań informatycznych, które automatyzują i upraszczają zarządzanie oraz pozwalają proaktywnie wykrywać i rozwiązywać problemy wydajnościowe. Dobrane do indywidualnych potrzeb organizacji narzędzia wpływają też


Zautomatyzowane dostarczanie, integracje i wdrażanie aplikacji

Wprowadzenie metodyki DevOps do tworzenia i utrzymania oprogramowania pozwala na zautomatyzowanie tego procesu, a także na zwiększenie produktywności i efektywności zespołów. Jednak do efektywnego przeprowadzania procesów ciągłej integracji, dostarczania oraz wdrażania aplikacji konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych. Narzędzia te usprawniają i automatyzują wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kodu, wprowadzaniem zmian, przeprowadzaniem testów, czy wdrażaniem