Tworzenia i utrzymanie oprogramowania zgodnie z metodyką DevOps pozwala zautomatyzować te procesy, zwiększa ich wydajność i efektywność oraz umożliwia lepszą współpracę zespołów programistów, operacji IT i bezpieczeństwa. Do przeprowadzania procesów ciągłej integracji, dostarczania oraz wdrażania aplikacji konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych. Narzędzia te usprawniają i automatyzują wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kodu, wprowadzaniem zmian, przeprowadzaniem testów, czy wdrażaniem i dostarczaniem oprogramowania. Ich zastosowanie przynosi organizacji znaczne oszczędności oraz skrócenie czasu wdrażania zmian w oprogramowaniu i weryfikowania poprawności tych zmian. Ponadto wpływa na sprawniejsze dotarcie produktu na rynek, szybsze reagowanie na potrzeby klientów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie usługami, konfiguracjami i aktywami IT

Automatyzacja złożonych procesów biznesowych i orkiestracja usług

Zarządzanie wydajnością systemów i aplikacji

Ciągłe dostarczanie aplikacji

Zarządzanie platformami, migracje i koegzystencja

Modelowanie i zarządzanie  danymi