2022-03-15

Firma Secret Double Octopus, dostawca i lider rozwiązań do uwierzytelniania bezhasłowego, wprowadziła do oferty uwierzytelnianie bezhasłowe jako usługę w chmurze. Nowa platforma chmurowa Octopus Cloud umożliwia wdrażanie i udostępnianie platform Octopus Authentication i pozostałych rozwiązań Secret Double Octopus do uwierzytelniania wieloskładnikowego w modelu AaaS (ang. Authentication-as-a-Service) – uwierzytelnianie jako usługa. Pozwala to skrócić czas wdrażania rozwiązań do uwierzytelniania bezhasłowego oraz tradycyjnych usług MFA w chmurze o 80% (nawet do kilku minut)!

Nowa platforma Octopus Cloud obejmuje wszystkie rozwiązania Secret Double Octopus do pełnego uwierzytelniania bezhasłowego, m.in. Octopus Enterprise, a także tradycyjne produkty MFA oferowane przy użyciu tej samej architektury i komponentów: Octopus Starter i Octopus Pro. Octopus Cloud uzupełni ofertę produktów do wdrożeń lokalnych, które nadal będą dostępne w ofercie Secret Double Octopus.

Transformacja cyfrowa, pandemia i praca zdalna sprawiły, że zainteresowanie usługami chmurowymi, jak i inwestycje we wdrożenia chmurowe cały czas rosną. Według prognoz Gartnera wartość globalnego rynku chmury publicznej w 2022 r. wzrośnie o 21,7%, osiągając wartość 482 mld USD. Ponadto Gartner przewiduje, że do 2026 r. wydatki na chmurę publiczną przekroczą 45% wszystkich wydatków na IT w organizacjach (z mniej niż 17% w 2021 r.).[1]

Głównymi zaletami uwierzytelniania bezhasłowego są bezpieczeństwo, obniżenie kosztów i lepszy komfort pracy użytkownika. To sprawia, że coraz więcej organizacji wdraża uwierzytelnianie bezhasłowe. Rozwiązania Secret Double Octopus pozwalają całkowicie wyeliminować konieczność używania haseł we wszystkich systemach biznesowych i aplikacjach (zarówno lokalnie, jak i w chmurze) oraz integrują się z innymi rozwiązaniami do zarządzania tożsamością i dostępem, z których organizacje już korzystają.

Dzięki nowej platformie Octopus Cloud uwierzytelnianie bezhasłowe stanie się bardziej dostępne i łatwiejsze do wdrożenia dla organizacji, które chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zapewnić bezproblemowe korzystanie z usług MFA, które oferuje Secret Double Octopus.

 


[1] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-02-gartner-says-four-trends-are-shaping-the-future-of-public-cloud