2019-10-31

Firma Secret Double Octopus, pionier w zakresie uwierzytelniania korporacyjnego bez podawania hasła, dołączyła do organizacji FIDO Alliance oraz otrzymała certyfikację FIDO2 dla rozwiązania Octopus Authentication Server v4.0.

 

FIDO2 to zestaw standardów opracowanych przez organizację FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, które umożliwiają łatwe i bezpieczne logowanie do stron internetowych i aplikacji za pomocą danych biometrycznych, urządzeń mobilnych i/lub kluczy bezpieczeństwa FIDO. Prostsze logowanie w oparciu o FIDO2 opiera się na silnym zabezpieczeniu kryptograficznym, które jest lepsze i bezpieczniejsze niż hasła oraz chroni użytkowników przed phishingiem, wszelkimi formami kradzieży haseł czy atakami metodą powtórzenia (replay attacks).

 

Firma Secret Double Octopus opracowała jedyną na świecie technologię bezkluczowego uwierzytelniania wielowarstwowego, zapewniającą ochronę tożsamości i danych w środowiskach chmurowych, mobilnych i IoT. Innowacyjne rozwiązania Secret Double Octopus pozwalają na bezpieczne logowanie bez konieczności wpisywania haseł użytkowników. Przełamuje to wieloletni paradygmat bezpieczeństwa, udowadniając, że organizacje stosując bezhasłowe uwierzytelnianie mogą osiągnąć większe bezpieczeństwo, poprawić komfort użytkownika i obniżyć koszty. Nowe rozwiązanie Octopus Authentication Server z certyfikacją FIDO2 wprowadza silne zabezpieczenia we wszystkich możliwych przypadkach logowania w przedsiębiorstwie, zapewniając jednocześnie, że użytkownicy już nigdy nie będą musieli resetować ani zapamiętywać haseł.

Rozwiązanie Octopus Authentication Server zapewnia oparty na standardzie FIDO dostęp bez konieczności podawania hasła do:

– Stacji roboczych i serwerów
– Zasobów Active Directory
– Usług w chmurze i logowania Single Sign-On
– Zdalnego dostępu (VPN i VDI)
– Starszych aplikacji

 

FIDO (Fast IDentity Online) Alliance to organizacja, która powstała w 2012 r. i pomaga w tworzeniu standardów dla uwierzytelniania w internecie, również bez użycia hasła. Certyfikaty wydawane przez tę organizację są wyznacznikiem jakości bezpieczeństwa uznawanym przez wielkie firmy technologiczne produkujące sprzęt elektroniczny i oferujące usługi cyfrowe. W skład organizacji wchodzą m.in. takie firmy jak: Intel, Microsoft, Yubico, Qualcomm i Lenovo, a teraz również Secret Double Octopus.

 

Przedstawicielem Secret Double Octopus w Polsce jest Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

 

Demo rozwiązania dostępne jest do pobrania na stronie: https://doubleoctopus.com/start-free-demo-video/