2014-03-25

Seminarium: Security & Identity Round Table
Termin: 24 kwietnia 2014 r.
Miejsce:Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
Budynek Adgar Plaza A
02-676 Warszawa

Zapraszamy na najbliższe spotkanie poświęcone tematyce Bezpieczeństwa i Zarządzania Tożsamością, które odbędzie się 24 kwietnia w Warszawie.

Seminarium będzie poświęcone tematyce Bezpieczeństwa Informatycznego, rozszerzonej o aspekty zarządzania uprzywilejowanymi kontami i uprzywilejowanym dostępem oraz możliwościom wykorzystania systemów Zarządzania Tożsamością i Dostępem (IAM) do zapewnienia uprawnionego dostępu do systemów. Spotkanie będzie miało formę panelu dyskusyjnego uzupełnionego o prezentacje pokazujące praktyczne aspekty implementacji i audytu polityki bezpieczeństwa w firmie.

Poruszona zostanie również kwestia automatyzacji procesów wspierających utrzymanie oczekiwanych standardów bezpieczeństwa, począwszy od zapewnienia dostępu do zasobów przedsiębiorstwa osobom upoważnionym, poprzez śledzenie wykorzystania przyznanych uprawnień, po zabezpieczanie przed skutkami niepożądanych incydentów i raportowanie na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Omówione zostaną konkretne przypadki wdrożeń tego typu narzędzi na rynku polskim.

Zapraszamy osoby zainteresowanie wymianą doświadczeń i dyskusją na tematy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa, audytu i zarządzania tożsamością.

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o potwierdzenie Państwa obecności w terminie do 18.04.2014.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy
Agenda – Security & Identity Round Table 24_4_2014

Więcej informacji udziela:
Mira Zwarycz
Business Development Manager
m.zwarycz@qdp.com.pl
tel. +48 71 356 49 45
fax +48 71 356 49 41
kom. +48 601 427 561

Serdecznie zapraszamy!