Stabilnie i wydajnie działające środowiska chmurowe i hybrydowe pozwalają zmaksymalizować wydajność i elastyczność organizacji. Jednak monitorowanie, diagnostyka i rozwiązywanie problemów wydajnościowych w tak złożonych i rozbudowanych środowiskach jest zadaniem trudnym i zajmującym administratorom dużo czasu. Ponadto przeprowadzenie efektywnie i bezpiecznie migracji do chmury nie jest możliwe bez modernizacji systemów bezpieczeństwa i wdrożenia dodatkowych narzędzi informatycznych, które pozwolą na kontrolę i bezpieczne zarządzanie dostępem oraz tożsamościami w środowiskach hybrydowych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami i regulacjami. Duże znaczenie ma możliwość integracji oraz bezproblemowego współdziałania rozwiązań opartych na różnych technologiach.

Migracje do chmury

Zarządzanie środowiskami wielochmurowymi i chmurą hybrydową

Zarządzanie tożsamością i dostępem w chmurze