Procesy IAM stają się coraz bardziej złożone, a brak odpowiedniej kontroli i zarządzania cyklem życia tożsamości i kont użytkowników, uprawnieniami, dostępem do danych i aplikacji może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa czy niezgodności z przepisami. Przenoszenie przez firmy tradycyjnej infrastruktury IT do chmury wiąże się ze zwiększeniem potrzeb w zakresie zapewnienia bezpiecznego i elastycznego zarządzania tożsamością i dostępem. Nowoczesne rozwiązania IAM mogą chronić procesy IAM zarówno lokalnie, jak i w chmurze oraz są dostępne zarówno w formie usługi IDaaS, jak i tradycyjnie wdrożonego rozwiązania. Zapewnienie zautomatyzowanego i efektywnego zarządzania kontami i uprawnieniami to podstawa bezpieczeństwa dostępu do danych i minimalizowanie ryzyka kradzieży lub wycieku informacji.

 

 

IAM.cloud to oparte na chmurze innowacyjne rozwiązanie, które automatyzuje i ułatwia zarządzanie wszystkimi istotnymi procesami IAM w organizacji. Rozwiązanie działa w chmurze Microsoft Azure, łącząc wszystkie najlepsze cechy IDaaS oraz elastyczność rozwiązań on-prem. W oparciu o najlepsze praktyki IAM.cloud zapewnia pełną kontrolę i zarządzanie procesami IAM w organizacji: zarządzanie cyklem życia tożsamości i kont użytkowników, uprawnieniami, dostępem do danych i aplikacji.

IAM.cloud wyróżnia innowacyjne podejście do IAM – organizacja po wdrożeniu otrzymuje rozwiązanie już ze wstępnie skonfigurowanymi wszystkimi standardowymi funkcjami i procesami (polityki compliance, governance, standardowe konektory np. AD, Exchange, LDAP, SAP).