Wykorzystanie wykradzionych danych uwierzytelniających jest jednym z głównych sposobów ataków i jednym z największych zagrożeń dla organizacji ze strony hakerów, nieuczciwych pracowników czy kontrahentów. Dlatego skoncentrowane na tożsamości podejście do bezpieczeństwa i zarządzania dostępem uprzywilejowanym ma obecnie kluczowe znaczenie dla ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa krytycznych elementów środowiska IT. Monitorowanie i ochrona kont uprzywilejowanych oraz wdrożenie zabezpieczeń opartych na zasadzie minimalnych uprawnień pomaga skutecznie chronić dane wrażliwe przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami.