2019-09-30

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania Toad for Oracle. Proponujemy Państwu szkolenia na dwóch poziomach zaawansowania:

I poziom TOAD Basic: Jest przeznaczone dla tych użytkowników, którzy nie mieli wcześniej styczności z produktem TOAD. Pomoże Państwu bezproblemowo rozpocząć pracę z tym narzędziem.

II poziom TOAD Advanced: Pozwoli Państwu dogłębnie poznać możliwości przystosowania produktu do własnych potrzeb oraz dostarczy wiedzy na temat jego zaawansowanych opcji.

toad student

W poniższej tabeli przedstawiamy porównanie materiału prezentowanego i omawianego na poszczególnych warsztatach.

 

Zagadnienia Omawiane Funkcje i Moduły TOAD Basic TOAD Advanced
Konfiguracja Toad x  
Edytory i przeglądarki Toad Edytor SQL, Edytor PL/SQL,
SQL Modeller
x x
Zarządzanie obiektami bazy danych Schema Browser, ER Diagram,
Code Road Map
x  
Efektywne konstruowanie zapytań SQL Query Builder x  
Import i eksport SQL Loader x x
Poprawność kodu PL/SQL Debugger   x
Optymalizacja kodu SQL Optimizer, Code Pert,
Code Tester, Benchmark Factory
  x
Administracja bazą danych Moduł DBA   x
Funkcje analityczne i raporty Master Detail Browser, Fast Report x x
Bazy wiedzy Knowledge XPert for Oracle, Administration, Knowledge XPert for PL/SQL Development   x
Moduły wspomagające Toad Data Modeler x x
TOAD Tips & Tricks   x

 

Szkolenia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, które umożliwią pogłębienie posiadanej wiedzy poprzez bezpośrednią pracę w środowisku Toad. Warsztaty w grupach max. 6-cio osobowych będą odbywać się w naszym warszawskim biurze na ul. Nabielaka 6, dla każdego uczestnika przewidziane jest osobne stanowisko komputerowe. Szkolenie trwa od godz. 9.30 do 15.30, z przerwą na lunch.

Cena szkolenia – TOAD Basic – 700 pln netto, TOAD Advanced – 900 pln netto – zawiera materiały szkoleniowe, korzystanie z indywidualnego stanowiska komputerowego, certyfikat ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza na adres email: info@qdp.com.pl lub faxem na numer 071 356 49 41.

 

Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych szkoleń. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Joanna Żuchowska, j.zuchowska@qdp.com.pl, tel. 71 356 49 42