2018-06-19

Firma Quest udostępni w lipcu br. nową wersję rozwiązania Toad Edge, które usprawnia implementacje baz danych typu open source, ich rozwój i zarządzanie nimi. Wersja 2.0 posiada wsparcie dla platform PostgreSQL i EDB Postgres. Pozwala to zautomatyzować i uprościć tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie baz danych open source opartych na Postgresie, przy jednoczesnym zapewnieniu ich optymalnej wydajności.

 

Popularność relacyjnych baz danych typu open source ciągle rośnie. Gartner[1] przewiduje się, że do 2022 roku ponad 70% nowych aplikacji wewnętrznych zostanie opracowanych na bazie systemu zarządzania bazami danych typu open source (OSDBMS), a 50% istniejących komercyjnych instancji relacyjnych baz danych (RDBMS) zostanie przekształcona lub będzie w trakcie procesu konwersji do open source. Wraz z ciągłym rozwojem systemów open source pojawia się też zapotrzebowanie na narzędzia, które pomagają programistom i administratorom w implementacji, zarządzaniu i tworzeniu aplikacji w tych systemach.

 

Najnowsza wersja Toad Edge 2.0 to intuicyjny i kompleksowy zestaw narzędzi, który automatyzuje i upraszcza zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem bazami danych typu open source. W przeciwieństwie do innych, natywnych narzędzi bazodanowych, Toad Edge pozbawiony jest ryzyka związanego z możliwością zablokowania przez dostawcę, pozwala też zmniejszyć koszty operacyjne oraz zapewnia najlepszą jakość danych i standaryzację dla łatwiejszego raportowania. Toad Edge pomaga też zespołom programistów i administratorów baz danych w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z OSDBMS, takich jak spełnianie wymagań projektowych i skalowalności czy zarządzanie różnymi typami projektów w rozproszonych zespołach. Rozwiązanie wpływa też na przyspieszenie procesu poznawania PostgreSQL i EDB Postgres.

 

Kluczowe cechy Toad Edge 2.0:

  • Szerokie możliwości porównywania schematów – identyfikowanie i zarządzanie różnicami oraz inicjowanie zmian w czasie rzeczywistym dzięki w pełni konfigurowalnemu i dynamicznemu porównywaniu schematów.
  • Eksplorator obiektów – intuicyjny interfejs graficzny ułatwia interakcję profesjonalistów baz danych z obiektami bazy danych.
  • Wyszukiwanie obiektów – szybkie znajdowanie dowolnego obiektu w bazie danych za pomocą prostego tekstu, symboli wieloznacznych, wielu wartości i wyrażeń regularnych.
  • Wtyczka Toad Edge Jenkins – łatwa integracja baz danych w ramach przepływów pracy DevOps przez automatyzację zadań związanych z zarządzaniem cyklem życia bazy danych (Database Lifecycle Management) z poziomu Jenkinsa.
  • SQL Worksheet – interfejs do pisania kodu SQL, który zawiera praktyczne funkcje, np. Content Assist – sugerowanie kluczowych słów i szablonów, Outline Views – przeglądanie szczegółów obiektu w kontekście, czy przywoływanie SQL.
  • SQL Monitor – wyświetlanie wszystkich wewnętrznych i wykonanych przez użytkownika zapytań SQL, z czasami ich wykonania i opisami błędów.
  • Wsparcie różnych systemów operacyjnych – rozwiązanie działa w systemie operacyjnym Windows i Mac OS X.

 

Organizacje, które wykorzystują otwarte platformy baz danych (np. PostgreSQL i EDB Postgres) potrzebują zestawu narzędzi, który ułatwi zarządzanie tymi środowiskami. Wspierając rozwój wiodących platform bazodanowych nowej generacji i w odpowiedzi na potrzeby klientów, firma Quest stale udoskonala swoje rozwiązania, takie jak najnowszy Toad Edge 2.0. Narzędzia te pomagają programistom i administratorom DBA zautomatyzować i uprościć tworzenie, zarządzanie i utrzymanie baz danych open source, zapewniając przy tym jak największą wydajność.

Toad Edge 2.0 będzie dostępny w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o. od lipca br.

 


[1] Gartner, „State of the Open-Source DBMS Market, 2018”, Merv Adrian, Donald Feinberg, 28.02.2018.