toad_oracle

 

Rozwiązania, które możemy zaliczyć do rodziny Toad Family obejmują produkty Dell Software, wspierające administratorów, deweloperów i analityków baz danych. Oferują one użyteczne mechanizmy automatyzacji oraz graficzne interfejsy usprawniające pracę z bazami danych.

Rozwiązania te wspomagają zarówno procesy administracji bazy danych, jak i kodowania ułatwiając pracę grupową i wymianę informacji. Użyteczne mechanizmy między platformowe ułatwiają prace z różnymi motorami baz danych, t.j. Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, mySQL i innymi.