2019-09-9

Rozwiązania Quest Software zajęły 1. miejsce w czterech kategoriach konkursu DBTA Readers’ Choice Awards 2019. Najlepszymi produktami bazodanowymi w 2019 roku zostały: Toad, Foglight i SharePlex.

Już od kilku lat w każdej edycji konkursu DBTA Readers’ Choice Awards produkty Quest Software zajmują najwyższe miejsca, a sama firma jest wybierana przez profesjonalistów IT najważniejszym vendorem, który dostarcza organizacjom najlepsze w swojej klasie rozwiązania do modernizowania środowisk bazodanowych.

 

Po raz kolejny zwycięzcą w kategorii Best Database Development Solution (najlepsze rozwiązanie do tworzenia i optymalizacji kodu) został Toad for Oracle, wygrywając z 15 innymi rozwiązaniami.
Toad to jedno z najpopularniejszych, kompleksowych rozwiązań dla programistów, administratorów oraz analityków do optymalizacji i zarządzania bazami danych. Pozwala przyspieszyć i uprościć tworzenie oraz rozwój aplikacji bazodanowych, w prosty i efektywny sposób wpływa na tworzenie wysokiej jakości kodu oraz automatyzuje wykonywanie zadań administracyjnych.

 

W kategorii Best Database Performance Solution (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wydajnością) pierwsze miejsce wśród 10 ocenianych produktów zajął Foglight for Databases. To narzędzie, które z poziomu jednej konsoli umożliwia szczegółowe monitorowanie wydajności baz danych. Pozwala łatwo i proaktywnie monitorować, diagnozować i analizować środowiska bazodanowe oraz poprawiać ich wydajność. Oferuje unikalne możliwości w obszarze monitorowania wydajności, jak np. proaktywny monitoring w czasie rzeczywistym, przechwytywanie, odtwarzanie i analiza sesji w 360-stopniowym widoku z perspektywy biznesowej, IT i użytkowników końcowych

 

W dwóch kategoriach: Best Data Replication Solution (najlepsze rozwiązanie do replikacji baz danych) oraz Best Data Streaming Solution (najlepsze rozwiązanie do streamingu danych) zwyciężyło rozwiązanie SharePlex. Jest to narzędzie do replikacji, migracji i integracji w czasie rzeczywistym. Umożliwia organizacjom replikację baz danych bez przestojów, utraty danych i bez wpływu na pracę użytkowników końcowych (ZeroIMPACT), zapewniając przy tym biznesową ciągłość działania aplikacji o znaczeniu krytycznym.

 

DBTA Readers’ Choice Awards to konkurs organizowany co roku przez „Database Trends and Applications” (DBTA) – magazyn poświęcony analizie i zarządzaniu danymi. W konkursie nagradzane są najlepsze produkty i usługi do zarządzania danymi oraz pozyskiwania, integracji i analizy danych. Nagrody DBTA Readers’ Choice Awards są wysoko cenione przez specjalistów baz danych, ponieważ nominacje i zwycięzcy wybierani są nie tylko przez czytelników magazynu, ale głównie przez samych użytkowników produktów i usług. W tegorocznej edycji konkursu oceniono rozwiązania nominowane w 28 kategoriach obejmujących m.in. najnowsze technologie, produkty i usługi do zarządzania danymi, rozwiązania do pozyskiwania, integracji i analizy danych, usługi cloud, bazy danych NoSQL, a także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.