2019-06-7

Firma Quest udostępniła nowy, dodatkowy moduł Toad  for Oracle – Sensitive Data Protection (SDP). Nowe rozwiązanie pomaga administratorom baz danych spełnić rygorystyczne wymagania regulacyjne dotyczące danych osobowych oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami (compliance).

 

Dzięki Toad  for Oracle – Sensitive Data Protection (SDP) administratorzy DBA mogą szybko i niezawodnie identyfikować oraz chronić dane wrażliwe w infrastrukturze bazodanowej, aby ograniczyć ryzyko niespełnienia przez organizację wymogów regulacyjnych dotyczących danych osobowych. Toad for Oracle SDP całkowicie automatyzuje wykrywanie danych wrażliwych oraz informacji umożliwiających identyfikację PII (ang. Personally Identifiable Information), które znajdują się w bazach danych.

Zaprojektowany specjalnie dla administratorów baz danych Oracle, Toad for Oracle SDP skanuje metadane i dane tabel w celu identyfikacji danych wrażliwych, a następnie współpracuje z technologiami szyfrowania Oracle, redagowania i audytu w celu ich ochrony. Upraszcza i automatyzuje zadania związane z identyfikacją i ochroną danych wrażliwych w bazie danych, pomagając administratorom DBA wdrażać skuteczne polityki i strategie ochrony danych.

 

Najważniejsze cechy Toad for Oracle – Sensitive Data Protection:

Sensitive Data Search (Wyszukiwanie Danych Wrażliwych):
– Możliwość wyszukiwania potencjalnie wrażliwych danych w bazie danych na podstawie zestawu predefiniowanych lub własnych reguł;
– Eksport wyników wyszukiwania do różnych formatów plików, w tym JSON;
– Aktywne adresowanie kolumn, które zostały zidentyfikowane jako zawierające dane wrażliwe poprzez szyfrowanie, redagowanie lub dodanie polityk audytu.

Sensitive Data Awareness (Świadomość Danych Wrażliwych):
– Pozwala na oznaczanie danych wrażliwych podczas pisania kodu w Edytorze lub tworzenia i modyfikacji tabel;
– Umożliwia administratorom DBA zapewnienie ochrony danych zidentyfikowanych przez Toad’a jako wrażliwe (na podstawie określonych reguł wyszukiwania);
– Podczas tworzenia obiektów bazy danych proaktywnie stosuje środki ochrony danych.

Konsekwencją nieprzestrzegania RODO lub innych regulacji takich jak Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) czy Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) są wysokie kary finansowe, jak również utrata reputacji. Dlatego firmy nie mogą sobie pozwolić na nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji. Ręczne metody identyfikacji danych osobowych i wyszukiwania wrażliwych danych są nieskuteczne i narażają firmy na duże ryzyko. Rygorystyczne standardy dotyczące ochrony danych sprawiają też, że administratorzy baz danych są pod coraz większą presją, aby spełnić wymogi zgodności (compliance) i zabezpieczyć poufne dane. Dlatego posiadanie niezbędnych narzędzi takich jak Toad for Oracle SDP, który pozwala zidentyfikować i chronić wrażliwe dane w infrastrukturze bazy danych organizacji jest kluczowym wymogiem dla współczesnych organizacji. Toad for Oracle SDP całkowicie automatyzuje proces szybkiej identyfikacji wrażliwych danych. Pozwala to zaoszczędzić czas i obniżyć koszty organizacji, a jednocześnie zapewnia że dane przechowywane w infrastrukturze bazy danych spełniają wymagania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami i regulacjami (compliance).