baner_header_v2

 

Upraszczaj, automatyzuj i zabezpieczaj procesy zarządzania bazami danych Oracle przy wykorzystaniu znanych, lubianych i sprawdzonych rozwiązań narzędziowych!
Stworzenie wysokiej jakości kodu w rekordowo krótkim czasie? Zapewnienie maksymalnej wydajności bazy danych? Uproszczenie żmudnych analiz danych?

Odpowiedzią na nie tylko te potrzeby administratorów, deweloperów i menadżerów są specjalistyczne narzędzia Dell Software dedykowane do administracji systemami baz danych Oracle.

Zapewniają one optymalną wydajność, ciągłość działania i wysoką dostępność oraz bezpieczeństwo systemów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich obsługi.
Zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi przez Dell Software rozwiązaniami w następujących obszarach zarządzania bazami danych:

Administracja

W tej grupie produktów znajdują się nasze flagowe rozwiązania z grupy Toad Family, a wśród nich Toad for Oracle, Toad DB Admin Module, Spotlight for Oracle, SQL Navigator oraz Space Manager with LiveReorg.

Zapewniają one łatwy wgląd i przejrzystość stale rosnącego środowiska bazodanowego Oracle i automatyzację codziennych prac, m.in. dzięki wykorzystaniu intuicyjnych diagramów przepływów. Kompleksowy zestaw narzędzi przyspiesza diagnostykę problemów, skraca czas poszukiwania przyczyn awarii oraz pozwala ograniczyć ryzyko zmian i aktualizacji środowiska. Mamy możliwość przewidywania wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń dyskową, odzyskania niewykorzystywanego miejsca, likwidacji fragmentacji danych, a także reorganizacji przestrzeni danych w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji o produktach z grupy Toad Family znajdziesz tutaj.

Więcej informacji o Spotlight for Oracle znajdziesz tutaj.

Linki do stron producenta:


Tworzenie i rozwój aplikacji

Pracę w zakresie rozwoju i utrzymania kodu aplikacji ułatwią rozwiązania z grupy Toad Family, takie jak Toad for Oracle w wersji Pro, XPert i Development Suite, a także Toad Data Modeler i Benchmark Factory.

Narzędzia te podnoszą produktywność zespołu deweloperów poprzez m.in. poprawę jakości i optymalizację tworzonego kodu, możliwość korzystania z interaktywnej pomocy eksperckiej oraz intuicyjne diagramy przepływów wykonywanych zadań i możliwość ich automatyzacji, co pozwala zaoszczędzić do kilku godzin każdego dnia pracy. Przy pomocy jednego przycisku można uzyskać najlepszą alternatywę dla problematycznego kodu PL/SQL. Istnieje także możliwość przeprowadzenia użytkowych testów obciążeniowych docelowego środowiska bazodanowego przed jego wdrożeniem produkcyjnym, celem zapewnienia maksymalnej wydajności aplikacji bazodanowych.

Więcej informacji o produktach z grupy Toad Family znajdziesz tutaj.

Linki do stron producenta:


Analiza i udostępnianie danych

We współczesnym świecie obracającym ogromnymi ilościami zróżnicowanych danych, wartością samą w sobie jest nie tyle ich posiadanie, co możliwość łatwego dostępu i właściwej analizy zgromadzonych danych. Odpowiedzią na konieczność efektywnej obsługi Big Data są produkty z grupy Toad Family, t.j. Toad Data Point, Statistica oraz Toad Intelligence Central. Uzupełnieniem tej funkcjonalności w zakresie zaawansowanych analiz statystycznych jest Statistica, oprogramowanie dostępne na rynku od wielu lat, a od niedawna oferowane przez Dell Software.

Dają one możliwość uzyskania dowolnej liczby połączeń ze źródłami danych i integracji danych lokalnych, udostępniają graficzne narzędzie do tworzenia zapytań oraz automatyzację przepływów danych pomiędzy wieloma platformami za pomocą jednego modułu integrującego. Pozwala to znacznie uprościć dostęp do danych, poddać je analizie oraz udostępniać przy jednoczesnym zachowaniu określonej polityki dostępu.

Przejrzystość interfejsu, dostęp do wielu algorytmów statystycznych i wykresów, wizualizacja danych oraz możliwość współpracy z Google Analytics sprawiają, że narzędzia te mogą być wykorzystywane zarówno przez analityków, statystyków, jak i osoby z działów technicznych i biznesowych.

Więcej informacji o produktach z grupy Toad Family znajdziesz tutaj.

Linki do stron producenta:


Monitoring, zarządzanie wydajnością i ciągłością działania

Tematyka związana z utrzymaniem ciągłości działania, wysokiej wydajności oraz bezpieczeństwa systemów, przy jednoczesnym utrzymaniu elastyczności dostępu, jest jednym z najistotniejszych aspektów zarządzania systemami baz danych.

Do produktów z oferty Dell Software służących do monitoringu systemów bazodanowych, jak i śledzenia i optymalizacji wydajności należą Foglight for Oracle, Foglight Preformance Analysis oraz Foglight Performance Investigator.

Zapewniają one łatwe i proaktywne monitorowanie, analizę, diagnostykę oraz zapewnienie wydajności systemu baz danych. Uproszczenie procesu zbierania danych diagnostycznych oraz analizy obciążenia zarówno w czasie rzeczywistym, jak i z wykorzystaniem metryk historycznych ułatwiają bieżące rozwiązywanie problemów oraz przewidywanie trendów. Szczegółowa możliwość analizy poszczególnych zapytań pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie systemu oraz dokładna informacja dotycząca użytkownika, stacji, czy modułu oprogramowania pozwala szybko odnaleźć i usunąć źródła przestojów i spadków wydajności. Ciekawym elementem jest wykorzystanie planów działania zawierających zestawy porad i sugestii w celu optymalizacji systemu oraz zaawansowane możliwości raportowania.

Więcej informacji o produktach z grupy Foglight znajdziesz tutaj.

Linki do stron producenta:


Replikacja i integracja baz danych

Projekty wymagające migracji baz danych pomiędzy systemami, upgrade wersji platformy bazodanowej, konieczność bieżącego rozpraszania lub integracji danych, a także odładowywanie przeciążonych hurtowni do celów raportowych, to chleb powszedni administratorów, zwłaszcza kompleksowych systemów baz danych Oracle.

Do produktów z najwyższej półki umożliwiających replikację i integrację danych w trybie bliskim do rzeczywistego należy jedno z najbardziej cenionych, opatentowanych rozwiązań Dell Software o nazwie Shareplex.

Pozwala ono na osiągnięcie wygórowanych celów operacyjnych i biznesowych poprzez szybką, prostą i elastyczną replikację i integrację baz danych, co więcej bez wpływu na pracę użytkowników końcowych. Replikacja oraz integracja danych może odbywać się w czasie rzeczywistym pomiędzy jedną, a drugą bazą Oracle lub pomiędzy bazą Oracle, a wieloma magazynami danych docelowych, uwzględniając w tym bazy Hadoop®, SQL Server i Sybase (SAP). Przeniesienie danych np. raportowych do innej bazy lub magazynu składowania danych pozwala na utrzymanie lub zwiększenie wydajności środowiska produkcyjnego. Oprogramowanie Shareplex zapewnia bazie danych wysoką dostępność oraz zabezpiecza przed ryzykiem utraty dostępu do niej podczas operacji migracyjnych.

Więcej informacji o produkcie Shareplex znajdziesz tutaj.

Linki do stron producenta:


Kopie zapasowe i odtwarzanie systemu na wypadek awarii

Zarówno w przypadku korzystania z prostego mechanizmu tworzenia kopii zapasowych, czy też z Oracle RMAN, wyzwaniem dla administratora jest ochrona danych krytycznych w praktycznie każdym środowisku Oracle, uwzględniając w tym Oracle Real Application Clusters (RAC) oraz Data Guard.

Narzędziem Dell Software przeznaczonym do realizacji wymagań bezpiecznego wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych jest NetVault Backup.

Linki do stron producenta: