2018-09-3

Termin:  czwartek 13 września 2018, godz. 12:00

Prowadzący:  Mira Zwarycz, Grzegorz Kosela

 

Quest Dystrybucja zaprasza na pierwszy Webinar w tegorocznym cyklu Quest Academy, poświęcony platformie umożliwiającej bezpieczną wymianę informacji, bez ryzyka przejęcia treści komunikacji, przesyłanych danych i danych osobowych.

W trakcie prezentacji przedstawimy możliwości zaawansowanej platformy komunikacyjnej, dzięki której:

 • dane przesyłane na zewnątrz nie opuszczają systemów firmy
 • odbiór i dalsze przesyłanie informacji odbywa się w kontrolowany sposób
 • osoby niepowołane nie mają dostępu do korespondencji
 • zaimplementowane są najbardziej zaawansowane technologie
 • istnieje możliwość dwufaktorowej autentykacji odbiorcy maila
 • przesyłanie i odbieranie zabezpieczonych maili odbywa się na jeden klik

 

Jeżeli w Twojej firmie ciągle jest niezabezpieczona korespondencja i wymiana informacji pomiędzy:

 •  członkami Zarządu
 • działem Zakupów, a dostawcami
 • pracownikami działów prawnych, HR, rozwoju produktu, marketingu
 • agentami firmy i zewnętrznymi kooperantami
 • urzędami i klientami

czyli, wszędzie tam, gdzie ważne dane muszą być specjalnie chronione, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Webinarze i posłuchania, w jaki sposób można je chronić przed nieuprawnionym dostępem lub wyciekiem.

 

Termin:  czwartek 13 września 2018, godz. 12:00

Prowadzący:  Mira Zwarycz, Grzegorz Kosela

Rejestracja

 

W tracie Webinara zaprezentujemy rozwiązanie InfoBay www.infobaysec.com 

Quest Dystrybucja posiada status Autoryzowanego Partnera InfoBay na terenie Polski.