2018-10-19

 

Termin:  środa 7 listopada 2018, godz. 12:00

Prowadzący:  Grzegorz Kosela,  Solution Architect Quest Dystrybucja

 

Zapraszamy na kolejny Webinar w tegorocznym cyklu Quest Academy, poświęcony zautomatyzowanemu wykrywaniu, analizowaniu i usuwaniu zagrożeń generowanych przez użytkowników końcowych.

 

W trakcie prezentacji omówimy korzyści jakie niesie za sobą zautomatyzowane wykrywanie, analizowanie i usuwanie zagrożeń, a także przedstawimy możliwości produktu Change Auditor Threat Detection w zakresie:

 

  • analizy behawioralnej użytkowników Active Directory, uwierzytelniania i logów audytu aktywności
  • identyfikacji w czasie rzeczywistym poziomu ryzyka związanego z aktywnością użytkowników
  • ulepszenia i przyspieszenia analityki śledczej
  • usprawnienia wykrywania podejrzanych działań i użytkowników o wysokim ryzyku w środowisku IT

 

Quest Change Auditor to narzędzie do audytu krytycznych zmian w środowisku IT, które w czasie rzeczywistym informuje o odstępstwach od norm oraz wykrywa i diagnozuje naruszenia bezpieczeństwa. Pozwala proaktywnie zabezpieczyć krytyczne obiekty Active Directory, skrzynki pocztowe Exchange oraz pliki i foldery Windows  przed wprowadzeniem nieodpowiednich zmian, które mogą spowodować wystąpienie luk w zabezpieczeniach lub niedostępność zasobów.

 

Serdecznie Zapraszamy!

Quest Dystrybucja – Value Added Dystrybutor oraz Partner Wsparcia Technicznego Quest Software w Polsce.