2014-03-21

Inter Cars SA to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 141 filii w Polsce oraz 85 oddziałów za granicą (Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Węgry, Chorwacja, Rumunia). Od 2004 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w połowie 2007 r. połączyła się z firmą JC Auto, która specjalizuje się w dostarczaniu części do samochodów japońskich i koreańskich.

Szybki rozwój Inter Cars SA i fuzja z JC Auto umocniły pozycję firmy na rynku motoryzacyjnym oraz postawiły przed nią nowe wyzwania związane z zarządzaniem rozbudowaną infrastrukturą IT i procesami biznesowymi. Konieczne stało się zwiększenie wydajności oraz usprawnienie i zautomatyzowanie administrowania środowiskiem IT, obejmującym m.in. różne platformy systemowe i bazodanowe, systemy poczty elektronicznej i obiegu dokumentów.

Inwestycje w nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne (m.in. zakupione w 2009 r. i 2010 r. pakiety narzędzi Quest Software – Spotlight on Messaging, Recovery Manager for Exchange, Toad for Oracle i Toad for SQL Server) w krótkim czasie pomogły usprawnić kluczowe obszary infrastruktury IT Spółki i procesy biznesowe. Wdrożone rozwiązania pozwoliły ulepszyć komunikację za pomocą poczty e-mail, wprowadziły możliwość kompleksowego zarządzania środowiskiem bazodanowym i zautomatyzowały wykonywanie codziennych czynności administracyjnych. Jednym z obszarów które jeszcze wymagały usprawnienia pozostało zarządzanie tożsamością i dostępem użytkowników.

Obszary do usprawnienia Kontrola dostępu do danych, aplikacji i systemów stanowi jeden z kluczowych elementów polityki bezpieczeństwa w Inter Cars SA. Zarządzanie kontami i dostępem, monitorowanie zmian w środowisku Microsoft Active Directory oraz szybkie wykrywanie problemów za pomocą natywnych rozwiązań było dla administratorów zadaniem czasochłonnym i uciążliwym do wykonywania. Ponadto wbudowane narzędzia systemowe nie pozwalały na szczegółowe raportowanie i audyt zmian w zakresie, który pozwoliłby na spełnienie wymagań i regulacji (compliance) obowiązujących Inter Cars SA.

„Rozwiązania Quest Software, które wdrożone zostały w Inter Cars SA, w dużym stopniu wpłynęły na poprawienie poziomu bezpieczeństwa danych oraz zdecydowanie szybszego raportowania potencjalnych zagrożeń, co ma znaczący wpływ na biznes prowadzony w dzisiejszych czasach.” – Piotr Polkowski, Administrator Systemów Informatycznych, Inter Cars SA.