00baner

 

Zarządzanie tożsamością i dostępem do zasobów nigdy nie było łatwiejsze, a możliwość realizacji zaawansowanych wymagań biznesowych tak kompleksowa.

Sprawdź korzyści jakie daje Ci zunifikowane podejście do zarządzania tożsamością i dostępem.

Wyeliminuj złożone i czasochłonne procesy.

Bezpiecznie zarządzaj kontami pracowników, administratorów, kontraktorów i ich uprawnieniami.

Rozwiązania Dell One pozwolą wdrożyć i jednocześnie zagwarantować biznesowe podejście do projektów adresujących zarządzanie i kontrolowanie dostępu do zasobów.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez Dell Software rozwiązaniami w następujących obszarach:

 


 

Zarządzanie Tożsamością

W grupie rozwiązań do zarządzania tożsamością znajdziemy przede wszystkim Dell One Identity Manager, flagowy produkt doceniony przez wielu ekspertów za innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności związane z zarządzaniem tożsamością.

Identity Manager jest dojrzałą platformą, której główną zaletą jest biznesowe podejście do procesów nadawania i certyfikowania uprawnień pracowników. Dzięki niej możliwe jest dostarczenie narzędzia, które pomaga podjąć prawidłowe decyzje i jednocześnie znieść bariery technologiczne dla biznesu dzięki przeniesieniu odpowiedzialności za zarządzanie dostępem do danych i zasobów z departamentów IT na biznesowe osoby zarządzające, które jako jedyne w organizacji powinny posiadać pełną kontrolę nad kontami użytkowników.

Obsługiwane obszary funkcjonalne:

Kompleksowy Provisioning – automatyczne i nie wymagające kodowania tworzenie kont w systemach, zaawansowane możliwości dostosowania pozwalające na wyeliminowanie ograniczeń spotykanych w konkurencyjnych rozwiązaniach.

 • Identity Manager

Certyfikacja dostępu – znaczące usprawnienie okresowej certyfikacji uprawnień w przedsiębiorstwie, bogate możliwości budowania kampanii certyfikacyjnych ukierunkowanych na aktualne potrzeby biznesowe, dostarczenie właścicielom biznesowym kompletu informacji wymaganych do potwierdzenie uprawnień pracownika lub kontraktora.

 • Identity Manager
 • Identity Manager-Active Directory Edition
 • Identity Manager-Data Governance Edition

Cykl życia tożsamości – umożliwia realizację bardzo wielu różnych procesów związanych z cyklem życia tożsamości bez angażowania zasobów działów IT. Uprawnienia mogą być nadawane automatycznie na podstawie wartości atrybutów pracowników, lub można o nie wnioskować, a ich przyznanie warunkowane jest pozytywnym przejściem odpowiedniej ścieżki decyzyjnej.

 • Identity Manager
 • Identity Manager-Active Directory Edition
 • Identity Manager-Data Governance Edition

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi – dzięki integracji z Privileged Password Manager, także konta uprzywilejowane podlegają procesom wnioskowania i certyfikacji. W jednym miejscu mamy zgromadzone informacje o wszystkich uprawnieniach pracownika – również tych związanych z posiadaniem dostępu do kont uprzywilejowanych.

 • Privileged Password Manager

Dostęp do danych – kontrola, zarządzanie i przyznawanie dostępu do często najważniejszych aktywów jakimi są pliki dokumentów. Przekazanie kontroli do biznesowych właścicieli danych, a nie pracowników IT.

 • Identity Manager
 • Identity Manager-Data Governance Edition

Więcej informacji o produktach z grupy Dell One Identity Manager znajdziesz tutaj

Więcej informacji o Privileged Password Manager znajdziesz tutaj

Linki do stron producenta:


 

Zarządzanie Dostępem

Zarządzanie dostępem pracowników, czy grup pracowników jest często sporym wyzwaniem, przed którym stoją działy IT.

Aplikacje z rodziny Dell One Identity automatyzują tworzenie kont, przydzielanie uprawnień, upraszczają bieżącą administrację, unifikują konta i katalogi oraz pozwalają zredukować zadania związane z zarządzaniem hasłami.

Dzięki nim możemy usunąć ręczne procesy zarządzania dostępem, zastąpić wbudowane narzędzia, często posiadające różne ograniczenia oraz zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo zarządzania uprawnieniami.

Obszary, w których możemy osiągnąć dodatkowe korzyści są następujące:

Single sign-on – zapewnia jednokrotne logowanie do różnych aplikacji, bez względu na technologię w których zostały utworzone. Obsługa pełnego zbioru funkcjonalności związanych z pojedynczym logowaniem, począwszy od synchronizacji haseł, poprzez federacje i obsługę jednokrotnego logowania dla aplikacji webowych.

 • Cloud Access Manager
 • Enterprise Single Sign-on
 • Privileged Access Suite for Unix

Bezpieczeństwo Active Directory – automatyczne kontrolowanie kont użytkowników i grup w najważniejszej strukturze środowiska informatycznego, czyli w Active Directory.

 • ActiveRoles Server

Zarządzanie hasłami – efektywne, bezpieczne i samoobsługowe zarządzanie hasłami, redukcja ryzyka związanego z wdrożeniem silnej polityki haseł. Pracownicy w każdej sytuacji mogą odzyskać zapomniane hasła, bez pomocy pracowników działów pomocy technicznej.

 • Password Manager
 • Defender
 • Privileged Access Suite for Unix

Konsolidacja i migracja tożsamości – uproszczenie oraz konsolidacja różnych środowisk i zbiorów tożsamości. Procesy migracji są łatwiejsze do realizacji, a rozwiązania Dell One pozwalają całość zarządzania oprzeć na środowisku Active Directory.

 • Privileged Access Suite for Unix
 • Virtual Directory Server

Konsolidacja i restrukturyzacja Active Directory – migracja, konsolidacja i przebudowa Active Directory to często kolejne etapy projektów zarządzania tożsamością. Dzięki metodologii ZeroIMPACT, którą znajdziemy w rozwiązaniach Dell One przygotowanie i realizacja tych zadań staje się szybka i pewna.

 • Enterprise Reporter
 • Migration Manager for Active Directory

Dostęp do aplikacji webowych – zabezpiecza i umożliwia sprawne zarządzanie dostępem do aplikacji webowych, komercyjnych, tworzonych na zamówienie, dostępnych jako usługa, dostępnych z zewnątrz jak i z wewnątrz organizacji. Kontrola dostępu pracowników i kontraktorów do wewnętrznych zasobów.

 • Cloud Access Manager

Więcej informacji o produktach z grupy ActiveRoles Server znajdziesz tutaj

Więcej informacji o Password Manager znajdziesz tutaj

Linki do stron producenta:


 

Zarządzanie Kontami Uprzywilejowanymi

Konta uprzywilejowa­ne (administracyjne, kontraktowe, „super-user”) – najpotężniejsze konta, które istnieją w organizacji i posiadają pełen dostęp do każdego rodzaju danych i usług. Niezarządzane i niekontrolowane mogą być źródłem znacznych strat spowodowanych wykradzeniem informacji, usunięciem danych czy zatrzymaniem usług, stając się częstym celem ataku, zarówno ze strony zewnętrznych intruzów, jak i pracowników.

Rozwiązania Dell Software z tego obszaru oferują możliwości zarządzania dostępem do kont super-użytkowników, jakimi są administratorzy i kontraktorzy, szczegółowego delegowania uprawnień, rejestrowania sesji i poleceń wpisywanych z klawiatury.

W rezultacie dzięki pełnemu audytowi i kontroli tych kont zwiększamy poziom bezpieczeństwa organizacji oraz dysponujemy narzędziami pozwalającymi zredukować ryzyko związane z profilowanymi atakami.

Adresujemy poniższe wymagania:

Sejf haseł – automatyzacja, kontrola i zarządzanie cyklem przydzielania dostępu do poświadczeń super użytkowników. Zatwierdzanie dostępów zgodne jest z ustalonymi regułami i procesami. Każdy dostęp do sejfu odnotowany jest w dziennikach. Pełna ochrona poświadczeń i kontrola dostępu.

 • Privileged Password Manager

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi – poszerzenie zarządzania dostępem i tożsamością o procesy zarządzania kontami uprzywilejowanymi. Możliwości certyfikacji dostępu do kont uprzywilejowanych, zaawansowane procesy odzwierciedlające potrzeby biznesowe. Pełna integracja z Identity Manager.

 • Privileged Password Manager
 • Dell One Identity Manager

Zarządzanie sesjami – większy poziom bezpieczeństwa i zgodność z regulacjami dzięki możliwości rejestrowania aktywności pracowników, kontraktorów i użytkowników z wysokim poziomem uprawnień. Pełne nagrywanie sesji wraz z możliwością odtwarzania nagrań, kontrolowania poleceń i rejestrowania poleceń wpisywanych z klawiatury.

 • Privileged Session Manager

Integracja z Active Directory – wykorzystanie jednorodnego modelu uwierzytelniania i autoryzacji dostępnego w Active Directory w środowiskach Unix, Linux, Mac. Dzięki Dell One Active Directory Bridge możemy wyeliminować lokalne i rozproszone punkty uwierzytelniania i autoryzowania dostępu. Jedno konto w AD umożliwia dostęp do każdej stacji i serwera Unix/Linux dzięki aktualnym poświadczeniom domenowym.

 • Privileged Access Suite for Unix

Delegowanie uprawnień Unix root – pozwala wdrożyć zasadę minimalnych uprawnień poprzez szczegółowe delegowanie uprawnień administratora Unix i Linux dla pracowników. Podwyższa poziom bezpieczeństwa i zabezpiecza przed wykorzystaniem zbędnych, a zarazem wysokich uprawnień.

 • Privileged Access Suite for Unix

Delegowanie administracyjnych uprawnień Windows – zarządzanie dostępem do kont w Active Directory, wdrożenie reguł kontrolujących realizację polityk bezpieczeństwa z jednoczesnym zachowaniem zasady minimalnych uprawnień. Pozwala znieść bariery administrowania domenami Active Directory, wszystkie operacje są w pełni audytowane.

 • ActiveRoles Server

Centralna administracja SUDO – zaawansowane rozwiązanie, które umożliwia centralne zarządzanie polityką SUDO. Uproszczenie zarządzania uprawnieniami użytkowników systemów LinuxUnix, bogate możliwości kontroli i audytu, włącznie z możliwością rejestrowania poleceń wykonywanych przez administratorów.

 • Privileged Access Suite for Unix

Wielowarstwowa autentykacja – wprowadzenie drugiego składnika uwierzytelniania, szczególnie w odniesieniu do administratorów i użytkowników uprzywilejowanych, udostępnia kolejną warstwę zabezpieczeń zwiększając bezpieczeństwo systemu.

 • Defender

Więcej informacji o produktach z grupy TPAM znajdziesz tutaj

Linki do stron producenta: