Transformacja cyfrowa wymaga od organizacji radykalnego skrócenia czasu dostarczania usług informatycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i ryzyka obsługi. Pomaga w tym usprawnienie i zautomatyzowanie zarządzania usługami IT. Monitorowanie i analiza wydajności oraz możliwość szybkiego reagowania na problemy i wprowadzanie zmian w możliwie najkrótszym czasie powoduje, że usługi IT działają tak, jak oczekują tego klienci i użytkownicy.

 

 

  • Directory Services Protector (DSP) wszechstronna platforma dla usług Active Directory i Azure AD do monitorowania, oceny podatności, wykrywania i szybkiego reagowania na zagrożenia.

Zapewnia ciągły monitoring i analizę AD pod kątem określonych wskaźników podatności na cyberzagrożenia, pozwalając na weryfikację postawy bezpieczeństwa organizacji i zredukowanie możliwego obszaru ataku. Platforma DSP umożliwia śledzenie zmian w czasie rzeczywistym, umożliwiając automatyczne naprawianie lub wycofywanie podejrzanych modyfikacji. Pozwala skutecznie reagować na incydenty bezpieczeństwa, a także błędy operacyjne. DSP wykrywa ryzykowne konfiguracje usług AD i Azure AD oraz luki w zabezpieczeniach, ustalając priorytety ich naprawy. DSP zapewnia dostępność i bezpieczeństwo krytycznych systemów, ograniczając ryzyko cyberzagrożeń i zakłóceń w funkcjonowaniu organizacji.

 

Pozwala szybko i bezpiecznie odtworzyć AD oraz przywrócić środowisko do pracy po wystąpieniu wszelkich zdarzeń spowodowanych błędami, awariami lub cyberatakiem. ADFR zapewnia możliwość automatycznego przywracania całego lasu Active Directory, odzyskiwania tysięcy obiektów lub pojedynczego atrybutu oraz natychmiastowego powrotu do poprzedniego stanu Active Directory. Rozwiązanie jest w stanie szybko i bezpiecznie przywrócić AD nawet w przypadku zainfekowania lub usunięcia kontrolerów domeny oraz zapobiega ponownej infekcji złośliwym oprogramowaniem. ADFR minimalizuje zakłócenia ciągłości biznesowej, skracając czas przestojów nawet o 90% w porównaniu do innych rozwiązań. ADFR to najszybszy, najbardziej elastyczny i najpewniejszy sposób na odzyskanie Active Directory po cyberataku lub awarii.

 

  • Purple Knight – bezpłatne narzędzie do oceny bezpieczeństwa usługi Active Directory w organizacji.

Rozwiązanie skanuje całe środowisko Active Directory i Azure Active Directory oraz przeprowadza szczegółową analizę bezpieczeństwa pod kątem określonych wskaźników podatności na cyberzagrożenia. Pozwala przeprowadzić kompleksowe zestawy testów w oparciu o najczęstsze i najskuteczniejsze wektory ataków, aby znaleźć błędy konfiguracji i luki w zabezpieczeniach AD, które mogłyby zostać wykorzystane przez hakerów. Purple Knight dostarcza wskazówki eksperckie, które pomagają ustalić priorytety działań naprawczych oraz zwiększyć bezpieczeństwo środowiska AD i Azure AD.

Pobierz bezpłatnie Purple Knight (www.purple-knight.com)