Transformacja cyfrowa wymaga od organizacji radykalnego skrócenia czasu dostarczania usług informatycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i ryzyka obsługi. Pomaga w tym usprawnienie i zautomatyzowanie zarządzania usługami IT. Monitorowanie i analiza wydajności oraz możliwość szybkiego reagowania na problemy i wprowadzanie zmian w możliwie najkrótszym czasie powoduje, że usługi IT działają tak, jak oczekują tego klienci i użytkownicy.