Problemy z wydajnością to już nie tylko problemy informatyczne – to kwestie związane z satysfakcją i utrzymaniem klientów, ciągłości procesów i działalności biznesowej. Zarządzanie wydajnością ma istotne znaczenie dla zapewnienia właściwego funkcjonowania infrastruktury i usług IT. Monitorowanie i analiza danych dotyczących m.in. działania aplikacji czy usług sieciowych pozwala na szybkie wykrywanie anomalii i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Umożliwia proaktywnie rozwiązywać problemy z wydajnością zanim zakłócą ciągłość procesów biznesowych lub wpłyną na użytkownika końcowego.

 

 

CA Application Performance Manager (APM) to rozwiązanie do monitoringu oraz analizy funkcjonowania aplikacji w zakresie end-user experience, poziomu usług, dostępności, wydajności oraz funkcjonowania niezależnie od środowiska działania (fizyczne, wirtualne, chmurowe). Pozwala usprawnić funkcjonowanie aplikacji, a także wpływa na wzrost satysfakcji oraz lojalności użytkowników. Umożliwia uzyskanie pełnego obrazu wydajności aplikacji m.in. dzięki automatycznemu korelowaniu wielu źródeł danych z aplikacji do infrastruktury oraz śledzeniu transakcji. To skalowalne, ekonomiczne i łatwe w konfiguracji rozwiązanie jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcji pozwala zdiagnozować dokładną przyczynę problemów z wydajnością w API, transakcjach, wywołaniach kodu i bazach danych. Rozwiązanie obrazuje zależności aplikacji i automatycznie generuje mapy z wielowymiarowymi modelami danych, z użyciem dowolnej kombinacji atrybutów. Pozwala zobaczyć wpływ zmian (np. kodu lub atrybutu) na wydajność aplikacji oraz ujawnić, kiedy i dlaczego zmieniła się wydajność. Ponadto CA APM automatycznie i proaktywnie wykrywa wszelkie anomalie oraz usprawnia przepływy pracy.

 

Rozwiązanie zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w dane dotyczące zachowań i doświadczeń użytkowników (user experience). Umożliwia monitorowanie pełnej wydajności aplikacji – od mobilnych, przez urządzenia ubieralne (wearables) aż po systemy zaplecza, w tym mainframe i cloud. Pozwala dokładnie śledzić użycie aplikacji i rozwiązywać ewentualne problemy z jej funkcjonowaniem, zanim wpłyną na pracę użytkownika końcowego. Zaawansowana analityka aplikacji zapewnia stały i szczegółowy monitoring oraz pozwala mierzyć kluczowe wskaźniki wydajności. CA App Analytics korzysta także z zaawansowanej analityki awarii, aby szybko określić, które aplikacje mają problemy, na jakich platformach, urządzeniach czy wersjach. Rozwiązanie pokazuje również pełne metryki wydajności i pozwala dokładnie ustalić, czego dany problem dotyczy. CA App Analytics wpływa na lepsze doświadczenia użytkownika (user experience) i zwiększenie wydajności aplikacji.