Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Quest Dystrybucja sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Quest Dystrybucja sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.      

Zgoda nr 2 (dalsze procesy rekrutacyjne) jest opcjonalna