2015-02-3

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) jest znanym i cenionym centrum badawczym z dziedziny ekonomii i zarządzania. Od ponad 65 lat kształci przyszłych specjalistów z różnych dziedzin ekonomii i administracji publicznej. Uczelnia oferuje możliwość podjęcia nauki na czterech wydziałach: Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Na uczelni studiuje obecnie około 15 000 studentów. Jest to jedyna uczelnia o profilu ekonomicznym i jedna z ośmiu w Polsce, która posiada najwyższy poziom akredytacji naukowej dla wszystkich kierunków, nadanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zatrudnia ponad 1300 osób.

 

Ulepszenie zarządzania środowiskiem IT

Od 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym zrealizowano kilka projektów informatycznych, związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury IT. Zbudowano nową serwerownię oraz przeprowadzono wdrożenie systemu ERP i nowego systemu dziekanatowego. W związku z tymi zmianami zdecydowano się też na zastosowanie rozwiązania VMWare i przeprowadzono wirtualizację większości serwerów produkcyjnych, a także w oparciu o VMware View utworzono nowe laboratoria, gdzie pracuje ponad 200 terminali graficznych VDI. Kolejnym krokiem było zapewnienie efektywności i bezpieczeństwa oraz zautomatyzowanie zarządzania infrastrukturą IT ze szczególnym uwzględnieniem środowiska VMware. Jednak wprowadzenie stałej kontroli środowiska IT w obszarze wydajności i bezpieczeństwa okazało się dla administratorów zadaniem trudnym do zrealizowania. Brak odpowiednich rozwiązań informatycznych nie pozwalał na szczegółowe monitorowanie wydajności i szybkie wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów IT i aplikacji. Dlatego pod koniec 2012 r. Uniwersytet Ekonomiczny zdecydował się na zakup systemu Foglight, składającego się z dwóch pakietów:
Foglight for Virtualization i Foglight for Storage Management. Rozwiązanie dostarczyła firma Quest Dystrybucja – autoryzowany dystrybutor firmy Quest Software (obecnie DELL Software).

 

„Modernizacja infrastruktury IT oraz wirtualizacja serwerówi desktopów przyniosły nam większą wydajność. Pojawiły się też nowe możliwości wykorzystania posiadanych zasobów. Stworzyliśmy wydajne i nowoczesne środowisko IT, ale nie posiadaliśmy jeszcze odpowiednich narzędzi, które zapewniłyby odpowiednią kontrolę całej infrastruktury IT. Decyzja o zakupie była prosta – wybraliśmy chyba najlepsze na rynku rozwiązanie do zarządzania wydajnością systemów – Foglight firmy Quest Software. Narzędzie to wyróżniała duża elastyczność, skalowalność i szerokie możliwości wykorzystania oraz dobry stosunek jakości do ceny. Do wyboru rozwiązania Foglight przekonało nas także dobre wsparcie techniczne. Ponadto już wcześniej, przy okazji konsultacji w obszarze Oracle i Oracle Warehouse Builder, mieliśmy kontakt z firmą Quest Dystrybucja i byliśmy zadowoleni z profesjonalizmu tej firmy.” – powiedział Jacek Styś, Dyrektor Centrum Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW).


Foglight – monitoring i analiza wydajności

Zakupione przez Uniwersytet Ekonomiczny pakiety rozwiązania Foglight zostały wdrożone na początku 2013 r. Foglight to narzędzie informatyczne firmy Dell Software przeznaczone do monitorowania w czasie rzeczywistym wydajności środowiska IT. Pozwala na szczegółowe monitorowanie i analizowanie działania serwerów, aplikacji czy usług sieciowych. Daje administratorom możliwość szczegółowego podglądu całej infrastruktury IT. Rozwiązanie dostępne jest w wersjach dedykowanych dla różnych baz danych, aplikacji i systemów operacyjnych. Wdrożone w UEW rozwiązania Foglight for Virtualization oraz Foglight for Storage Management przeznaczone są do zarządzania środowiskiem wirtualnym.

 

Foglight for Virtualization to rozwiązanie do kompleksowego zarządzania wydajnością środowiska wirtualnego. Daje administratorom możliwość szczegółowego analizowania środowiska VMware oraz pozostałych komponentów infrastruktury IT odpowiedzialnych za wydajność aplikacji, pozwalając w pełni zarządzać dostępnością lub planowaniem zajętości. Pozwala na analizę wykorzystania zasobów i optymalizację infrastruktury. Upraszcza zarządzanie i administrowanie środowiskiem maszyn wirtualnych oraz umożliwia szybkie wykrywanie i diagnostykę problemów wydajnościowych. Zapewnia także monitoring infrastruktury Microsoft Active Directory i Exchange, szybko wykrywając, identyfikując i rozwiązując problemy z wydajnością oraz dostępnością.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wdrożył też Foglight for Storage Management – rozwiązanie przeznaczone do monitorowania fizycznych zasobów dyskowych serwerów wirtualnych. W przypadku UEW monitorowana jest macierz dyskowa VNX5300 o pojemności ponad 40TB. Foglight pozwala zapewnić odpowiedni poziom usług (SLA) i osiągniecie wysokiej wydajności wirtualizacji. Szczegółowy podgląd dostarcza administratorom informacji niezbędnych do optymalizacji pamięci masowej, reorganizacji fizycznego składowania danych, a także pokazuje możliwości zwiększenia całkowitej przestrzeni dyskowej. Foglight for Storage Management pozwala administratorom UEW lepiej zarządzać relacjami między fizycznymi i wirtualnymi środowiskami. Narzędzie zapewnia szczegółowe monitorowanie zajętości przestrzeni dyskowych oraz pozwala wcześnie wykryć „wąskie gardła” oraz identyfikować i rozwiązywać problemy wydajnościowe z maszynami wirtualnymi, hostami czy magazynami danych.

 

„Zarządzanie środowiskiem wirtualnym za pomocą rozwiązania Foglight jest proste  i efektywne. Przejrzysta konsola graficzna dostarcza bieżący wgląd w podstawowe parametry monitorowanych systemów. Ważną dla nas funkcją jest monitorowaniew czasie rzeczywistym dostępności krytycznych serwisów. Praktyczne okazały się alerty w trybie 24/7 – administratorzy są powiadamiani w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z wydajnością, wraz z podaniem informacji o miejscach i przyczynach ich wystąpienia. Bardzo pożyteczne są raporty, które można konfigurować w dowolnym w zasadzie zakresie, wraz z możliwością automatycznego ich wysłania przez system o zadanych porach.” – powiedział Jacek Styś, Dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW).

 

Efekty

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu posiada nowoczesną, złożoną i trudną  w administrowaniu wirtualną infrastrukturę IT.Rozwiązania Foglight for Virtualization oraz Foglight for Storage Managementfirmy Dell Software w krótkim czasie usprawniły zarządzanie i zoptymalizowały wydajność środowiska IT. Wdrożone narzędzia umożliwiają monitorowanie i analizowanie wydajności środowiska VMware w czasie rzeczywistym oraz zapewniają administratorom wgląd we wszystkie procesy istotne dla utrzymania dostępności serwisów. Pozwalają także na szybkie wykrywanie, diagnostykę i proaktywne rozwiązywanie problemów w zwirtualizowanym środowisku IT, co przekłada się na większą wydajność, dostępność i bezpieczeństwo.

 

„Wdrożone narzędzia w widoczny sposób wpłynęły na oszczędność czasu przy wykonywaniu codziennych zadań administracyjnych. Za pomocą jednej, graficznej konsoli i intuicyjnego interfejsu użytkownika możemy teraz w prosty sposób kontrolować całe środowisko wirtualne. Monitoring środowiska VWware w trybie 24/7 pozwala administratorom na szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów wydajnościowych. Dzięki temu osiągnęliśmy nie tylko większą wydajność, ale poprawiliśmy także bezpieczeństwo IT. Oczekujemy, że w przyszłości Foglight wpłynie na dalsze podniesienie dostępności serwisów, a także na obniżenie kosztów obsługi awarii i zarządzania środowiskiem IT.” – powiedział Jacek Styś, Dyrektor Centrum Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW).

 


 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą we Wrocławiu. Uczelnia powstała w 1947 roku jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa. W roku 1950 została upaństwowiona i przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma wydziałami, zaś w październiku 1974 uczelnia uzyskała nazwę Akademia Ekonomiczna. Z dniem 6 maja 2008 nastąpiła zmiana nazwy na obecną. Na uczelni pracuje ponad 1300 osób. Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na dwunastu kierunkach prowadzonych w ramach czterech wydziałów:
– Nauk Ekonomicznych
– Inżynieryjno-Ekonomicznego
– Zarządzania, Informatyki i Finansów
– Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Uniwersytet kształci również studentów na studiach podyplomowych głównie z zakresu rachunkowości i finansów oraz na magisterskich studiach menadżerskich MBA. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedyną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą, najwyższą kategorię naukową w efekcie oceny parametrycznej przeprowadzonej w latach 2005-2009. Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki.
www.ue.wroc.pl