Wysokie oczekiwania klientów i wymagania jakie stawia przed organizacjami konkurencyjny rynek sprawiają, że muszą one dostarczać produkty i usługi sprawniej oraz szybciej, zapewniając przy tym ich najwyższą jakość, stabilność i wydajność. Wprowadzenie do organizacji automatyzacji procesów pozwala na bezpieczne, efektywne i szybsze opracowywanie i wdrażanie rozwiązań IT: od etapu projektowania po wdrożenie. Skraca procesy testowania oraz wprowadzania zmian, zapewniając poprawę jakości oprogramowania. Automatyzacja procesów wpływa na usprawnienie współpracy zespołów DevOps, zapobiega przestojom oraz zapewnia ograniczenie kosztów.

 

 

To skalowalne rozwiązanie do klasy Enterprise, które w efektywny sposób pomaga przedsiębiorstwom wykonywać i optymalizować proces wdrażania oprogramowania. CDA umożliwia koordynację i skrócenie czasu uruchomienia aplikacji, umożliwiając bezobsługowe wdrożenie /zero-touch/ od etapu projektowania po produkcję. Moduł ten pozwala organizacjom zbudować podstawy Continuous Delivery dla dowolnych systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. CDA pozwala na automatyzację wdrożenia dzięki koordynacji wykorzystywanych narzędzi i promocję kodu aplikacji od środowisk rozwojowych aż po produkcyjne. Pomaga organizacjom w adresowaniu  najbardziej krytycznych elementów procesów DevOps oraz umożliwia praktyczne zastosowanie Continuous Delivery w pełnym cyklu życia aplikacji. Rozwiązanie to pozwala skrócić cykle wydań aplikacji, a także zwiększyć operacyjność biznesową i technologiczną.  Dzięki uproszczeniu i standaryzacji procesów wydań aplikacji istotnie redukuje liczbę błędów podczas implementacji zmian. CDA automatyzuje proces wdrażania i utrzymania aplikacji w środowiskach infrastruktury fizycznej, wirtualnej i chmurowej. To jedna z najbardziej elastycznych i skalowalnych technologii automatyzacji, co potwierdzają liczne nagrody i raporty firm analitycznych t.j. Gartner i Forrester.